Programe şi activităţi sociale în comunitate

Acestea sunt programe concepute în ideea sănătăţii spirituale, fiind programe ce durează mai multe ore. Serviciile oferite sunt legate de o zi anume, sau un eveniment propriu (de ex. ziua familiei), sau sunt în strânsă legătură cu un eveniment important din viaţa comunităţii respective (zilele oraşului, satului, zile sportive, zilele familiilor din secuime, etc.). Aceste programe vizează categorii de vârste specifice, cum ar fi familiile, copiii sau vârstnicii. Cu ocazia acestor evenimente cei interesaţi primesc un mic aperitiv din ceea ce înseamnă serviciile noastre permanente.

Servicii oferite:
activităţi şi jocuri de grup sau individuale;
activităţi de dezvoltare a creativităţii;
dezvoltare prin activităţi meşteşugăreşti şi raţionalizarea valorilor;
probe de iscusinţă şi concursuri de grup.