Îngrijirea vârstnicilor

În cadrul progamului de îngrijire a vârstnicilor întâlnim persoane cărora le este greu de suportat singurătatea, simt lipsa atenţiei, sentimentului de securitate, şi care doresc să fie parte de o comunitate mică de tip familială. Scopul nostru nu este doar furnizarea de ajutor umanitar, îngrijire zi de zi, adaptate la nevoile persoanelor în vârstă, dar şi crearea unei comunităţi pentru oamenii singuri care locuiesc singuri.

Pentru a învinge singurătatea, în centrele de zi şi în căminele de bătrâni oferim o comunitate unde participanţii pot să partajeze bucuriile, grijile. În plus, atragem atenţia asupra frumuseţea lumii, convingem vârstnicii că sunt în continuare membri de valoare ai societăţii.