Centrul rezidențial ”Casa Providenței”, Valea Izvoarelor

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice ”Casa Providenței” din Valea Izvoarelor (com. Sânpaul, jud. Mureș) şi-a deschis porțile în iunie 2014.

Misiunea:
• Promovarea serviciului social pentru vârsta treia într-o împrejurime familială, unde beneficarii sunt tratați cu demnitate și respect;
• Combaterea stigmatizării centrelor pentru persoane vârstnice în opinia publică prin acordarea serviciilor de calitate pentru beneficiarii centrului nostru.

Scopul centrului:
• Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice aflate în situaţii de risc;
• Recuperarea persoanelor vârstnice;
• Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
• Creşterea accesului la servicii sociale de calitate pentru persoanele vârstnice.

Oferim servicii sociale de calitate  şi îngrijire holistică pentru persoane vârstnice:

• cazare pentru 16 persoane vârstnice;
• 8 camere cu câte două paturi – cu baie proprie şi cu dotări pentru persoane vârstnice: alarma de asistenţă, duş amenajat pentru nevoi specifice;
• O sală de tratament şi îngrijire medicală;
• Cameră de zi;
• Sala de mese;
• Holuri speciale amenajate pentru plimbări;
• Lift special pentru accesare la nivel;
• Curte cu grădină de flori;
• Spaţiu verde.

Activităţile noastre includ:
• Programe culturale;
• Organizare cluburi de filme;
• Jocuri sociale;
• Activități în grupe;
• Ergoterapie;
• Excursii;
• Programe interactive cu copii din Şcoală Generală din Valea Izvoarelor;
• Servicii religioase;
• Vizite.
Suntem parte a unei comunitate deschisă, unde localnicii ne vizitează şi acordă sprijin material şi social.

Modalitate de selectare a beneficiarilor – conținutul dosarului:

Selecţia asistaților în Centru se face pe baza:
• Cererii prin care solicită serviciile Centrului (se poate descărca de aici >>>);
• Scrisorii medicale de la medicul de familie;
• Anchetei sociale realizate de asistentul social și asistentul medical a centrului;
• Fișa de determinare a gradului de dependență (se poate descărca de aici >>>).

La stabilirea ordinii de internare a asistaţilor în Centru se ţine cont de:
• Vârsta beneficiarilor;
• Starea familială, (fără rude, cu soţ/soţie bolnavă, fără sau cu copii în altă localitate sau în străinătate, etc.);
• Situația financiară;
• Necesitatea îngrijirii corporale;
• Gradul de dependență.
Solicitantul/beneficiarul va fi anunțat în termen de 14 zile calendaristice despre decizia conducerii Centrului privind acceptarea/refuzarea cererii din data depunerii a documentației sus menționate.

Procedură de admitere a  beneficiarilor

Toţi cei interesaţi pot vizita Centrul Rezidenţial  pentru  Persoane Vârstnice ”Casa Providenței” pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor. Admiterea beneficiarilor în centrul rezidențial se face după următoarea procedură:

• În vederea elaborării unei strategii de suport conţinând ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate, pe baza formularisticii conţinute în HG 866/2000 se realizează evaluarea complexă;
• Se realizează planul individualizat de îngrijire şi asistenţă;
• Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, elaborat de asistentul medical şi asistent social, cu acordul şi participarea beneficiarului şi cu consimţământul formal al acestuia;
• Se încheie un contract de acordare de servicii sociale între centrul rezidențial şi beneficiari sau reprezentant legal;
• În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 73/2005, ţinând cont de rezultatele evaluării complexe şi a planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, se încheie un contract cu fiecare beneficiar pe o perioadă determinată sau nedeterminată în funcţie de nevoile şi serviciile precizate. În urma semnării Contractului de servicii sociale, coordonatorul căminului acordă beneficiarului un număr de înregistrare în Registrul de evidenţă beneficiari,  care va fi semnalat pe Dosarul beneficiarului;
• Dacǎ pe parcursul prestǎrii serviciilor se constatǎ nevoi noi, neincluse în Contractul iniţial, se modifică Contractul de servicii sociale, sub forma unor Acte adiţionale (semnate de beneficiar samu membrul familiei).

Documente necesare la admitere:
• Cerere tip (se poate descărca de aici >>>);
• Certificat de naștere;
• Ceritificat de căsătorie;
• Carte de identitate;
• Scrisoare medicală de la medicul de familie;
• Cupon de pensie.

Preţurile  de contribuție pentru servicii sociale sunt stabilite în funcție de rezultate a testului de evaluare a gradului de dependență / HG 886.

Contact:

Valea Izvoarelor (comuna Sînpaul) – Centrul rezidențial ”Casa Providenței”
Str. Principală nr. 98, 547554, jud. Mureș
Număr de telefon: 0365 710 146, e-mail: [email protected]
Persoana de contact: Horváth Kovács Ildikó
0732 018 202, [email protected]