Centrul rezidențial „Casa Providenței”, Valea Izvoarelor

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Casa Providenței” din Valea Izvoarelor şi-a deschis porțile pentru persoane vârstnice bolnave, însingurate în anul 2014. Oferim asistență oamenilor, care sunt incapabili să se îngrijească singuri, căreia efectuarea sarcinilor de zi cu zi reprezintă o problemă, sau care își doresc să primească atenție, afecțiune și să fie înconjurați de oameni buni. Pe ei îi așteptăm în căminul nostru, unde vor avea parte de îngrijire profesională și tratare prietenoasă.

Este important pentru noi să protejăm, să restabilim și să îmbunătățim starea de sănătate fizică, sufletească și mentală a persoanelor vârstnice. Ne străduim, ca persoanele vârstnice care ni se adresează, să se simtă în continuare ca membri apreciați și demni ai societății. Scopul nostru este, ca persoanele aflate în grija noastră să trăiască o viață mai bună, mai completă.

Misiunea:
• Promovarea serviciului social pentru persoanele de vârsta a treia într-o împrejurime familială, unde beneficarii sunt tratați cu demnitate și respect;
• Combaterea stigmatizării centrelor pentru persoane vârstnice în opinia publică prin acordarea serviciilor de calitate pentru beneficiarii centrului nostru.

Scopul centrului:
• Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice, aflate în situaţii de risc;
• Recuperarea persoanelor vârstnice;
• Creşterea calităţii vieţii a persoanelor vârstnice;
• Creşterea accesului la servicii sociale de calitate pentru persoanele vârstnice.

Oferim servicii sociale de calitate şi îngrijire holistică pentru persoane vârstnice:
• Cazare pentru 20 de persoane vârstnice;
• 10 camere cu câte două paturi, cu baie proprie şi cu dotări: alarmă de asistenţă, duş amenajat pentru nevoi specifice;
• O sală de tratament şi de îngrijire medicală;
• Cameră de zi;
• Sală de mese;
• Holuri special amenajate pentru plimbări;
• Lift special pentru accesare la nivel;
• Curte cu grădină de flori;
• Spaţiu verde.

Activităţile noastre includ:
• Programe culturale;
• Cluburi de filme;
• Jocuri sociale;
• Activități în grup;
• Activități terapeutice;
• Excursii;
• Programe interactive cu copiii din Şcoală Generală din Valea Izvoarelor și cu voluntarii Asociației Caritas Alba Iulia;
• Servicii, preocupări religioase;
• Vizite.

Suntem parte a unei comunități deschise, unde localnicii ne vizitează şi acordă sprijin material şi social.

Modalitate de selectare a beneficiarilor – conținutul dosarului:
Selecţia asistaților în Centru se face pe baza:
• Cererii prin care beneficiarul solicită serviciile Centrului (se poate descărca de aici >>>);
• Scrisorii medicale de la medicul de familie;
• Anchetei sociale realizate de asistentul social și de asistentul medical al centrului.

La stabilirea ordinii de internare a asistaţilor în Centru se ţine cont de:
• Vârsta beneficiarilor;
• Starea familială (fără rude, cu soţ/soţie bolnavă, fără sau cu copii în altă localitate sau în străinătate, etc.);
• Situația financiară;
• Necesitatea îngrijirii corporale;
• Gradul de dependență.
Solicitantul/beneficiarul va fi anunțat în termen de 14 zile calendaristice despre decizia conducerii Centrului privind acceptarea/refuzarea cererii din data depunerii a documentației sus menționate.

Procedură de admitere a  beneficiarilor:
Toţi cei interesaţi pot vizita Centrul rezidenţial pentru  persoane vârstnice „Casa Providenței” pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor. Admiterea beneficiarilor în centrul rezidențial se face după următoarea procedură:

• În vederea elaborării unei strategii de suport conţinând ansamblul de măsuri şi servicii adecvate şi individualizate potrivit nevoilor sociale identificate, pe baza formularisticii conţinute în HG 866/2000 se realizează evaluarea complexă;
• Se realizează planul individualizat de îngrijire şi asistenţă;
• Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, elaborat de asistentul medical şi de asistentul social, cu acordul şi participarea beneficiarului şi cu consimţământul formal al acestuia;
• Se încheie un contract de acordare de servicii sociale între centrul rezidențial şi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;
• În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 73/2005, ţinând cont de rezultatele evaluării complexe şi a planului individualizat de îngrijire şi asistenţă, se încheie un contract cu fiecare beneficiar pe o perioadă determinată sau nedeterminată în funcţie de nevoile şi serviciile precizate. În urma semnării Contractului de servicii sociale, coordonatorul căminului acordă beneficiarului un număr de înregistrare în Registrul de evidenţă beneficiari, care va fi semnalat pe Dosarul beneficiarului;
• Dacă pe parcursul prestării serviciilor se constată nevoi noi, neincluse în Contractul iniţial, se modifică Contractul de servicii sociale, sub forma unor Acte adiţionale (semnate de beneficiar sau de un membru de familie).

Documente necesare la admitere:
• Cerere tip (se poate descărca de aici >>>);
• Certificat de naștere;
• Ceritificat de căsătorie;
• Carte de identitate;
• Scrisoare medicală de la medicul de familie;
• Cupon de pensie.

Preţurile  de contribuție pentru servicii sociale sunt stabilite în funcție de rezultatele testului de evaluare a gradului de dependență / HG 886.

Contact:
Valea Izvoarelor (comuna Sînpaul) – Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Casa Providenței”
Str. Principală, nr. 98, 547554, jud. Mureș
Număr de telefon: 0365 710 146, e-mail: [email protected]
Persoană de contact: Horváth Kovács Ildikó
0732 018 202, [email protected]