Kinaesthetics: activități

Organizăm activități de dezvoltare a competenței mișcării în grup și personal pentru personalul de îngrijire din diferite instituții, persoane vârstnice, bolnavi imobiilizați la pat sau domiciliu, persoane cu handicap. Interesul de scară largă încearcă să satisfacă diferitele oferte de Programe – Kinaesthetics. Cel mai extins este Kinaesthetics în îngrijire, folosit de personalul din clinici, instituţii de îngrijire, spitale, dar din ce în ce mai mult creşte cerinţa în domeniul asistenţei persoanelor cu handicap. Încă de mult au fost dezvoltate programe speciale pentru nou-născuţi, copii mici, programe numite Infant Handling. Este un program de Kinaesthetics destul de nou pentru aparţinătorii persoanelor care necesită îngrijire. Programele de Kinaesthetics ca: sănătate la locul de muncă / îmbătrânire mobilă / Învăţare creativă domeniul păstrării individuale a sănătăţii şi dezvoltării individuale au fost mai nou definite şi dezvoltate.
Formarea utilizatorilor face posibil utilizarea şi cunoașterea Kinaesthetics în diferite domenii ale vieții. Aceste cursuri sunt organizate ca faze de învățare structurate, care necesită un proces de învățare care depășește timpul din sala de curs. Planificăm și evaluăm procesul de învățare din afara zilelor de curs propriu-zis. Un astfel de proces de învățare are durată dintre 4 până la 9 luni. Din punctul de vedere al eficacității procesului de învățare este de folos ca acesta să fie înainte pus în concordanță cu scopul și posibilitățile instituției.

Curs de inițiere
În cadrul cursului de inițiere participanții studiază în detaliu propria mișcare, competența mișcării și fac cunoștință cu sistemul de concepte Kinaesthetics. Prin acestea învață cum să analizeze, înțeleagă și să modeleze în mod activ propria mișcare în activitățile zilnice.
 
Curs avansați
Participanții cursului de avansați bazând pe cele învățate în cadrul cursului de inițiere adâncesc și corectează propria competență a mișcării și înțelegerea sistemului de concepte Kinaesthetics. în continuare învață cum să realizeze procese de învățare în practică, să varieze, să descrie evoluția în cadrul procesului de învățare și să documenteze acestea.