Kinaesthetics: prezentare

Noţiunea de Kinaesthetics poate fi deschis cel mai bine prin arta/ştiinţa percepţiei mişcării. De fapt, Kinaesthetics se ocupă cu următoarele conţinuturi:
Percepţia şi dezvoltarea diferenţiată a propriei mişcări;
Competenţa proprie a mişcării, adică posibilitatea aplicării multilaterale a propriei mişcări în aşa fel ca viaţa personală şi profesională să se îmbunătăţească;
Analiza diferenţiată a activităţilor umane prin prisma practico-fundamentată a Kinaesthetics;
Dezvoltarea acelor competenţe, prin care o persoană prin interacţiunea cu o altă persoană prin mişcarea proprie dezvoltă ţintit competenţa de mişcare şi eficacitatea mişcării a celui ajutat.

Kinaesthetics abordează prin două căi conţinuturile de mai sus. Pe de o parte pune la dispoziţie unelte şi metode în scopul înţelegerii, sortării experienţelor personale. Prin aceasta ascute atenţia proprie asupra calităţii şi diferenţelor mişcărilor executate în viaţa de zi cu zi. Pe de altă parte Kinaesthetics face posibilă procesele cognitive legate de fundamentarea teoretică şi experimente ştiinţifice. Legarea acestor două abordări  pune bazele Kinaesthetics aşa de covârşitor şi inovativ.

Efecte
 Mişcarea este esenţa vieţii. Diferenţierea percepţiei mişcării şi dezvoltarea competenţei de mişcare aduce aportul la îmbunătăţirea stării de sănătate, dezvoltarea personală, aptitudinilor de învăţare în mod consistent la fiecare generaţie. Kinaesthetics ajută în a găsi noi posibilităţi de mişcare, rezolvarea durerii de spate, tensiunii musculare, altor probleme similare cauzate de unele activităţi, la susţinerea mobilităţii, independenţei la vârstă înaintată, dezvoltarea şi folosirea creativităţii şi flexibilităţii proprii în diferite situaţii (ex. situaţii de stres).

În cadrul activităţilor cu nou născuţi, persoane vârstnice, persoane cu handicap, bolnavi Kinaesthetics influenţează din două puncte de vedere: dezvoltarea competenţei mişcării este un avantaj atât pentru cel ajutat, cât şi pentru cel care ajută. Dacă interacţiunile din cadrul procesului de îngrijire sunt formate conform Kinaesthetics atunci pot fi observate schimbări aproape miraculoase în starea celui îngrijit, dar şi starea de sănătate a celui care îngrijeşte va fi apărat.

  În cadrul unei societăţi Kinaesthetics face posibil dezvoltarea competenţelor practice şi a asumării răspunderii individuale, şi poate fi folosit ca element a dezvoltării organizaţionale şi management de calitate.  Kinaesthetics respectă individualitatea persoanei, aşa contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii fiecăruia care foloseşte.