Program de prevenire şi de intervenţie în caz de calamităţi

Scopul programului:

Mărirea capacităţii de pregătire pentru situaţii survenite în urma unor calamităţi naturale, ameliorarea consecinţelor acestora, sprijin acordat în reconstrucţie familiilor afectate.
Servicii oferite:
• Prevenire: organizarea şi instruirea unor grupuri de voluntari, în localităţile ameninţate de diferite calamităţi, capabile să elaboreze programe de mare eficienţă şi să le propună localnicilor, în scopul prevenirii unor catastrofe.
• Reconstrucţie: sprijin material şi logistic acordat localnicilor, pentru a ameliora consecinţele şi pierderile cauzate de calamităţi naturale.
Modalităţile de sprijin sunt concepute a fi de lungă durată. Monitorizăm grupul-ţintă ales, acordând sprijin organizatoric, până când acesta devine capabil să-şi organizeze în mod autonom viaţa cotidiană.