Programe de instruire

Prin programele noastre de formare a adulţilor oferim cadru educaţional, ajutor şi calificare la creșterea eficienței muncii caritative și sociale. Scopul nostru lângă competența profesională ridicată este îngrijirea centrată pe oameni, păstrarea demnității şi autonomiei pacientului.

Prin programele de dezvoltare rurală oferim ajutor persoanelor care sunt domiciliate în mediul rural şi conduc activităţi de agricultură. Oferim extinderea cunoştinţelor legate de agricultură, prezentarea noilor proiecte axate pe agricultură (de exemplu posibilitatea obţinerii de fonduri europene), prezentarea normelor legale în privinţa sănătăţii şi creşterii animalelor, toate acestea prezentate de un personal calificat.