Şcoala Caritas

Îngrijirea la domiciliu este una dintre principalele domenii de activitate a organizaţiei noastre, unde mai mult de zece ani de muncă este în curs de desfăşurare. Având o experienţă unică ,şi pe scară largă, sarcina şi datoria noastră este dezvoltarea şi organizarea unor trening-uri personalizate. Recunoașterea profesiei de asistent medical la nivel social este important pentru organizaţia noastră, noi începem cu experiențele practice concrete şi bazându-se pe acestea dezvoltăm cunoașterea. În plus lângă competența profesională ridicată, principalele obiective ale cursurilor noştri sunt abordarea îngrijirii centrate pe oameni, consolidarea culturii, unde demnitatea, autonomia, nevoile și abilitățile individuale a persoanei cu dizabilităţi, responsabilitatea individului și comunităților primesc un rol central. Lângă îngrijirea persoanelor în vârstă, acum organizăm o serie de cursuri de formare acreditate în alte domenii conexe. Cursurile noastre de formare în domeniul educației adulților sunt cursuri după care participanţii pot dobândi calificări pentru: ocuparea unui post, practicarea profesiei sau ajută în căutarea unui loc de muncă.

Lângă cursurile sale acreditate, Școala Caritas pune accent şi pe instruirea continuă a personalului. Un număr mare de curs de formare profesională internă și trening-uri ajută munca lor. Începând de anul 2013 dorim să punem aceste trening-uri profesionale şi la dispoziţia altor părţi interesate.

 

Serviciile oferite:
cursuri acreditate;
cursuri bazate pe metode non-formale: furnizarea unor cunoștințe, care nu pot fi însușite prin sistemul de învățământ actual.