Centru de orientare profesională şi consiliere pentru persoane aflate în dificultate

Scopul nostru este de a uşura integrarea socială şi participarea pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă și alte persoane defavorizate cu vârsta peste 16 ani.

Servicii:

 consiliere profesională pentru cei care îşi caută loc de muncă;
 sprijinirea psiho-socială a celor care îşi caută loc de muncă;
 muncă socială pentru comunitate.