Biroul de consiliere pentru copii și tineri aflați în dificultate, Alba Iulia

Scopul acestui  serviciu este de a oferi  tinerilor în dificultate consiliere şi suport în vederea dezvoltării de deprinderi şi abilităţi pentru o viaţă independentă. Beneficiarii acestui centru pot fi: copii şi tineri care provin din familii în situaţii de risc (familii monoparentale, familii destrămate, familii cu consumatori de droguri, familii cu părinţi sau copii cu dizabilităţi, familii rome etc), copii şi tineri instituţionalizaţi care urmează să părăsească sistemul de protecție, tineri postinstituţionalizaţi care întâmpină dificultăți în procesul de integrare socială, familială și pe piața muncii.

Servicii oferite:
servicii de asistenţă şi sprijin a integrării profesionale;
informare, orientare şi mediere socială;
consiliere socială şi psihologică;
grupuri de suport, grupuri de creaţie sau alte activităţi cultural.