Centru de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie”, Stremț

Cele două centre sunt componente funcţionale de tip rezidenţial fără personalitate juridică, având drept scop oferirea serviciilor de îngrijire, educare şi socializare copiilor aflaţi în dificultate.

Prin activitățile desfășurate, cele două centre își propun: să ofere găzduire şi îngrijire copiilor într-un mediu cât mai aproape de cel familial, să pregătească copiii pentru viaţă, favorizând integrarea socio-profesională a acestora prin participarea şi implicarea efectivă  în toate activităţile de viaţă, să sprijine reintegrarea copiilor în familia naturală şi să asigure legătura permanentă a copilului cu familia şi alte persoane apropiate lui.

Servicii oferite:
servicii de îngrijire: asigurarea și prepararea hranei, asigurarea cazării în condiții optime, asigurarea drepturilor cu character social și material;
servicii privind educația: de învățare a abilităților sociale și de comunicare, de educare a valorilor morale și a unui comportament dezirabil în societate, de orientare profesională, școlară și vocațională;
servicii privind sănătatea: supravegherea și monitorizarea stării de sănătate, educație pentru sănătate și de adoptare a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor;
servicii orientate spre dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: dezvoltarea deprinderilor instrumentale/autonomie personală, activități lucrative zilnice, activități de dezvoltare a deprinderilor gospodărești;
servicii de recreere şi socializare: activităţi de socializare si petrecere a timpului liber.

Contact:

Stremţ – Centru de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie”
str. Principală nr. 47, 517745, județul Alba
Tel: 0258 848 205
Persoana de contact: Cristea Mihaela, coordonator centru
0740 142 547, [email protected]