Centre de zi

Scopul general: asigurarea unor servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilorabandonul școlar, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Serviciile oferite de Centre de Zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Scopurile operaționale ale activităților prevăzute în cadrul centrului:

 1. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților sociale ale copiilor
 2. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare absolvirii cu succes cel puțin al învățământului de ciclu primar
 3. Dezvoltarea competențelor de bază, sprijin în efectuarea temelor și corepetarea elevilor
 4. Dezvoltarea deprinderilor și abilităților igienice și sanitare necesare unui stil de viață sănătos
 5. Dezvoltarea individuală și personalizată a elevilor
 6. Asigurarea unor activități de consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, recreere-socializare pentru copii.
 7. Sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţii și familiile copiilor

Activitățile vor cuprinde următoarele arii de lucru:

 1. Elaborarea și reevaluarea periodică a programului personalizat de intervenţie
 2. Programul zilnic al copiilor, adaptat vârstei și nevoilor individuale a copiilor
 3. Activităţi educaţionale
 4. Activităţi recreative şi de socializare
 5. Orientare şcolară şi profesională şi consiliere psihologică
 6. Consiliere şi sprijin pentru părinţi

Pentru realizarea dezvoltării individuale și personalizate a copiilor din centru, paralel cu aceste activități, copiii cu nevoi speciale – de exp. cei care prezintă mari discrepanțe în dezvoltare – vor frecventa pe parcursul săptămânii activități individuale asigurate de psiholog/psihopedagog.

La fel, psihologul, respectiv asistentul social, în funcție de specificul problemelor, vor asigura pentru părinți, consiliere şi sprijin, la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale.

Cel puțin o dată pe an se vor organiza programe de educare a părinţilor, cunoscute sub denumirea de „şcoli pentru părinţi”. Acestea se desfăşoară după o programă elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de nevoile identificate în comunitate.

Realizarea obiectivului general poate fi realist numai prin caracterul integrat al acestui program. Astfel un alt element de bază al acestui program îl consituie colaborarea permanentă cu familiile copiilor, deci asistentul social se va ocupa de acest lucru, lucrând în teren, răpunzând pentru prezența copiilor, informarea părinților și involvarea acestora – pe cât posibil – în procesul de dezvoltare integrată a copilului.

Activități complementare pe parcursul anului școlar:

 1. Excursie
 2. Organizarea Zilei familiei – odată pe semestru
 3. Serbarea diferitelor evenimente calendaristice marcante
 4. Colaborarea cu ONG-le locale și promovarea incluziunii acestor copii în activitățile acestora
 5. Activități organizate de voluntarii EVS