Centru de zi Hand in Hand – Sângeorgiu de Mureş

Scopul programului este creşterea incluziunii sociale şi dezvoltarea relaţiilor interculturale, respectiv îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor de romi din comuna Sângeorgiu de Mureş prin elaborarea strategiei şi planului de acţiune; asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie pentru copiii cu risc de abandon școlar (în special de etnie romă) și părinților acestora, prin măsuri educaționale locale integrate, care vor contribui la creșterea calității educației și performanței școlare.