Centrul de zi pentru copii și tineri aflați în dificultate ”Maria Stein”, Petroșani

Scopul proiectului este reprezentat de prevenirea eşecului şi abandonului şcolar pentru copiii ce provin din familii dezavantajate, în contextul prevenirii de asemenea a neglijării şi abuzului copiilor (în principal prin aplicarea unor metode educaţionale necorespunzătoare) precum şi a exploatării acestora (în principal prin retragerea lor din sistemul educaţional formal şi angajarea lor în diferite activităţi aducătoare de venit, pentru asigurarea traiului zilnic).

Servicii oferite:
Centrul de zi oferă servicii de asistenţă psihosocială (activităţi de dezvoltare personală, de formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activităţi de consiliere suportivă), îngrijire, recreere-socializare şi hrană, educaţie informală şi non formală (efectuarea temelor şcolare, pregătire şcolară suplimentară, activităţi ludice cu caracter educativ), asigurând astfel prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor proveniţi din familii cu nivel de trai foarte scăzut într-un cadru în care beneficiază de protecţie şi ocrotire şi de premisele unei dezvoltări psihosociale optime. Totodată, părinţii, aparţinătorii, reprezentanţii legali beneficiază de activităţi de sprijin, consiliere sau suport.