Servicii de asistență comunitară pentru tineri la Târgu-Mureș

Scopul serviciului este sprijinirea și permiterea accesului egal la educație de calitate și creșterea angajabilității tinerilor. Intervenția se realizează pe două mari planuri: educație și accesul pe piața muncii.

Grupul țintă al serviciului îl reprezintă copii și tinerii cu vârsta cuprinsă între 12–35 ani, cu diferite dezavantaje sociale și/sau economice, cu proveniența din medii sociale defavorizate sau fără loc de muncă.

Pe planul educației, scopul este de a crește nivelul educațional și angajabilitatea participanților prin orientare în carieră, descoperirea și păstrarea motivației, formare de competențe de tip soft și hard, reintegrarea și prevenirea abandonului școlar, mentorat, sprijin pentru mobilitate și prin facilitarea angajărilor la locuri de muncă. Serviciul vizează și pedagogii instituțiilor de învățământ.

Pe piața muncii, scopul este cooperarea cu angajatorii locali, consolidarea motivației și creșterea capacității acestora prin diversificarea forței de muncă și introducerea de noi instrumente și aptitudini pedagogice în școli. Angajarea la locuri de muncă de calitate este interpretată ca fiind angajarea legală pe piața primară a muncii, în posturi corespunzătoare nivelului de studii al tinerilor.

Serviciile sociale oferite sunt:
-informarea și consilierea tinerilor defavorizați privind integrarea pe piața muncii;
-activități de educație extracurriculară pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă; -facilitarea accesului pe piaţa muncii în cadrul programului de mentorare;
-acompaniere în scopul prevenirii și combaterii izolării sociale;
-procurarea actelor de identitate;
-conștientizarea și sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socială.

Personalul de specialitate:

Adresa:
Casa Caritas, Târgu Mureș, str. Mărăști, nr.36, județul Mureș