Centrul de zi ”Maria Stein”, Petroșani

Scopul proiectului este reprezentat de prevenirea eşecului şi abandonului şcolar pentru copiii ce provin din familii dezavantajate, în contextul prevenirii de asemenea a neglijării şi abuzului copiilor (în principal prin aplicarea unor metode educaţionale necorespunzătoare) precum şi a exploatării acestora (în principal prin retragerea lor din sistemul educaţional formal şi angajarea lor în diferite activităţi aducătoare de venit, pentru asigurarea traiului zilnic).

Servicii oferite:
Centrul de zi oferă servicii de asistenţă psihosocială (activităţi de dezvoltare personală, de formare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activităţi de consiliere suportivă), îngrijire, recreere-socializare şi hrană, educaţie informală şi non-formală (efectuarea temelor şcolare, pregătire şcolară suplimentară, activităţi ludice cu caracter educativ), asigurând astfel prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor proveniţi din familii cu nivel de trai foarte scăzut într-un cadru în care beneficiază de protecţie şi ocrotire şi de premisele unei dezvoltări psihosociale optime. Totodată, părinţii, aparţinătorii, reprezentanţii legali beneficiază de activităţi de sprijin, consiliere sau suport.