Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii

Proiectul „Pregătirea tinerilor pentru lumea muncii” vizează reducerea părăsirii timpurie a școlii, să plasarea tinerilor fără loc de muncă pe piața muncii și să reducă emigrarea, aceste activități desfășurându-se în județele Mureș și Harghita. Proiectul oferă sprijin pe mai multe niveluri tinerilor defavorizați care au abandonat sistemul școlar, riscă să părăsească școala devreme sau care și-au încheiat studiile, dar nu lucrează.

Principalul grup țintă îl reprezintă tinerii dezavantajați cu vârste între 15-29 de ani. Dintre aceștia, un procent semnificativ îl reprezintă tinerii de etnie romă, deoarece îi regăsim intens în categoria absolvenților doar de învățământ primar, în cele 4 țări europene aduse în discuție. Membrii acestui grup țintă sunt elevi din școala secundară, cu risc de abandon școlar, în special în anii școlari incipienți, NEET („Nu în educație, angajare sau formare – Not in Education, Employment or Training”).

Descrierea detaliată a programului, precum știrile legate pot fi accesate aici.