Serviciu de asistență comunitară – Alba Iulia

Scopul serviciului social este: asigurarea accesului persoanelor eligibile la serviciile sociale, prevenirea izolării sociale, asigurarea accesului membrilor de familie ai asistaților la informații și suport.

Serviciul acordă următoarele activități de bază:

– informare și consiliere: privesc drepturile sociale, precum și măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale și inserției/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate;
– consiliere şi suport juridic;
– informare, evaluare şi elaborare plan de intervenţie, suport emoțional;
– alte activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială.

Categorii de beneficiari: persoane, familii, comunități aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

Sediu: municipiul Alba Iulia, str. Păcii, nr. 3, jud. Alba.