Studiu ştiinţific: CARTOGRAFIEREA DEPRIVĂRII ÎN MEDIUL RURAL DIN TRANSILVANIA

Profilul social al comunelor și orașelor mici din județele Covasna, Harghita și Mureș. Cartografierea multidimensională a deprivării și resurselor locale – Raport de cercetare elaborat în cadrul proiectului United Networks – inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate.

CUPRINS:

1.Caracterizarea generală a comunelor și orașelor mici din județele Covasna, Harghita și Mureș

2.Deprivare sub aspectul condițiilor de locuire

3.Deprivare sub aspectul veniturilor și șomajului ridicat

4.Indicatori economici la nivel local

5.Servicii sociale la nivel local

6.Situația copiilor sub aspectul școlarizării și accesului la servicii sociale de suport

7.Servicii medicale la nivel local

8.Profilul economic și social al comunelor și orașelor mici

Descărcare de pe linkul: http://www.caritas-ab.ro/ro/document-list