Toți pentru toți – Program de integrare a romilor în Odorheiu Secuiesc

Caritas Alba Iulia și Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc a ținut conferința de presă în data de 23. februarie despre lansarea proiectului numit ”Toți pentru toți – Servicii integrate pentru incluziunea comunităților dezavantajate din Odorheiu Secuiesc” finanțat în cadrul Granturilor SEE 2014-2021.

Obiectivul general al proiectului este combaterea discriminării, creșterea incluziunii comunităților marginalizate și abilitarea romilor din orașul Odorheiu Secuiesc printr-o abordare integrativă și printr-o serie de servicii suportive sociale, medicale, educaționale și de ocupare. Centrul Comunitar Integrat va oferi servicii sociale de bază: servicii de igienă personală, servicii de consiliere și asistență socială, servicii de educare și formare pentru tineri și adulți, servicii de educație timpurie.

Ludescher László directorul departamentului social al Organizatiei Caritas Alba Iulia a deschis conferința de presă și a declarat că proiectul actual este o altă etapă într-o călătorie foarte lungă. Caritas colaborează cu Primăria Mun. Odorheiu Secuiesc de aproape zece ani și este binecuvântat faptul că orașul este sensibli la nevoile comunităților dezavantajate și caută posibilitățile de a ajuta prin servicii integrae sociale. Soarta persoanelor care trăiesc în sărăcie profundă este importantă pentru conducerea orașului și le poate prin această dezvoltare le poate oferi servicii mai complexe de servicii.

Pálfi Kinga viceprimarul orașului Odorheiu Secuiesc a asigurat-o audiența despre sprijinul conducerii a orașului față de comunitățile marginalizate. Dacă căutăm asemănări între ele în loc de diferențe, am făcut de fapt primul pas împotriva prejudecăților.”

Vass Orsolya managerul proiectului și Vetési Nándor coordonatorul regional Odorheiu Secuiesc au enumerat obiectivele generale ale proiectului. Prin prezentul proiect Caritas urmărește pe de o parte înființarea în zona distinctă nr.1 al unui Centru Comunitar Integrat prin renovarea și amenajarea unor spații din proprietatea primăriei orașului care vor avea destinație dedicată serviciilor sociale pe termen lung, pe de altă parte o serie de intervenții ai căror beneficiari sunt toate familiile aflate în situații vulnerabile și locuiesc în cele patru zone distincte al orașului. Centrul înființat va oferi servicii sociale de bază: servicii de igienă personală, servicii de consiliere și asistență socială, servicii de educare și formare pentru tineri și adulți, și servicii de educație timpurie pentru copii între 0-6 ani. Intervențiile din celelalte zone distincte vor contribui la implicarea copiilor în procesul de învățământ, la reducerea riscului de abandon școlarși la creșterea șanselor accesului pe piața de muncă. Face parte integrată a proiectului oferirea de servicii medicale mobile și amenajarea unui cabinet medical accesibil pentru comunitatea marginalizată. Valoarea totală al proiectului este de 462 398 EUR din care contribuția proprie este finanțat de către Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc și Caritas Alba Iulia, iar 416 158 EUR este finanțat din fondurile SEE prin Fondul Român de Dezvoltare Socială.

După prezentarea proiectului din sala Sf. Ștefan al Primăriei, participanții au vizitat locația viitorului Centru Comunitar Integrat de pe strada Budvar, unde specialiștii (pedagogi de recuperare, psiholog, asistent social) au prezentat viitorul centru,  sălile care vor fi renovați și locațiile care vor fi dezvoltate din fondurile proiectului pentru a răspunde nevoilor comunițăților dezavantajate din oraș.