Transferul expertizei profesionale – Kinaesthetics în îngrijire

Încheierea proiectului

Proiectul a fost implementat de Organizația Caritas Alba Iulia în parteneriat cu Stiftung Lebensqualität și Asociația Kinaesthetics Romania, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Fondul Tematic pentru Parteneriate și Experți, Schema de Grant pentru Parteneriate, și a fost co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 39 luni și a avut ca scop transferul expertizei profesionale în domeniul Kinaesthetics în îngrijire din Elveția în România, prin îmbunătățirea parteneriatului Elvețiano-Român.

Obiectivul principal al proiectului a fost transferul expertizei profesionale în domeniul Kinaesthetics în îngrijire din Elveția în România.

Prin prezentul proiect, Asociaţia Caritas Alba Iulia – Departamentul Sociomedical a dorit să întâmpine neajunsurile în domeniul calității serviciilor sociale existente în România prin organizarea cursurilor pentru lucrători în domeniul îngrijirii pentru a îmbunătăţi nivelul lor de competenţă, care la rândul vor îmbunătății calitatea serviciilor de îngrijire.

Bugetul total al proiectului a fost de 286.824 CHF, din care sprijinul financiar oferit prin Programul de Cooperare Elvețiano Român este de 248.934 CHF, contribuție proprie a solicitantului și contribuție proprie a partenerilor în total de 37.890,00 CHF. În bugetul total sunt incluse atât contribuţiile în numerar, precum şi cele în bunuri materiale.

Perioada de implementare a fost între 01.05.2013 și 31.07.2016.

Obiectivele și rezultatele specifice ale proiectului:

 • 1. Accesibilitatea întregului program de formare Kinaesthetics pentru profesioniștii din domeniul îngrijirii bolnavilor și vârstnicilor la standardele Asociației Europene de Kinaesthetics;
 • 2. Prezentarea și familiarizarea cunoștințelor și experiențelor în domeniul Kinaesthetics în îngrijire în România;
 • 3. colaborarea trainerilor români de Kinaesthetics prin intermediul unei platforme bazate pe modelul elvețian de colaborare profesională a trainerilor de Kinaesthetics.

Beneficiarii direcți al proiectului au fost profesioniștii din România care lucrează în domeniul îngrijirii, aceste persoane fiind implicate în mod direct în activitățile de îngrijire sau educarea/formarea îngrijitorilor și au participat la evenimentele de informare și educare pe durata proiectului:

 • 70 de participanți  au fost incluşi pe timpul proiectului în programele de formare a trainerilor pe nivele de competență diferite bazate pe standardele de calificare ale Asociației Kinaesthetics din Europa.
 • 533 de participanți (faţă de cele 400 de persoane planificate) au fost incluse pe durata proiectului în programe educaționale destinate profesioniștilor din domeniul îngrijirii, conform standardelor  de calificare ale Asociației Kinaesthetics din Europa.
 • 2 persoane au devenit instructori Kinaesthetics conform standardelor  de calificare ale Asociației Kinaesthetics din Europa.
 • Aproximativ 670 de participanți  au obținut informații și experiență cu ocazia zilelor informaționale Kinaesthetics.
 • Au fost organizate 45 de prezentări prin care a fost familiarizat programul de formare Kinaesthetics în îngrijire derulat în cadrul proiectului, la care au participat mai mult de 650 de persoane.
 • Au fost organizate 44 de întâlniri profesionale și schimbări de experiență pentru traineri din România.

Beneficiarii indirecți al proiectului au fost:

 • Persoane din România care au beneficiat de îngrijiri şi mai profesionale pe urma nivelului de competență crescută a profesioniștilor de îngrijire. Competențele au fost însușite cu ocazia evenimentelor de formare organizate în cadrul proiectului.
 • Organizații și instituții care au fost beneficiari în urma proiectului:
  • Spitale și centre de îngrijire: Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin, Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, SC. Bestmed Serv SRL din Reghin, Spitalul de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Géza” din Covasna, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe, Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, Spitalul Municipal Gheorgheni, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, Centru de Îngrijire Medico-Social Niraj din Miercurea Nirajului, Centru de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului;
  • Organizații: Caritas Iași, Caritas Satu Mare;
  • Asociații: Asociația Bunicii Văii Jiului din Petroșani, Societatea de Ajutoare  „Diakónia”;
  • Hospice Casa Speranței Brașov;
  • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Harghita, Covasna, Mureș;
  • Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Harghita.