Un capitol s-a terminat, urmează un început nou

Proiectul United Netwrorks – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate  din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna se încheie pe 31 ianuarie 2017. După 21 de luni în data de 26 ianuarie 2017 am organizat conferinţa de închidere a proiectului la Tîrgu Mureş cu scopul de a prezenta rezultatele.

La conferinţă au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai ministerelor de resort, reprezentanţi ai direcţiilor judeţene cu responsabilităţi în domeniu (DGASPC, AJOFM, AJPIS, ISJ, DSP), reprezentanţii a celor 21 de autorităţi publice locale implicate în proiect din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, specialişti în domeniu din partea autorităţilor publice, din sfera organizaţiilor non-guvernamentale şi academice, precum şi alte persoane active în domeniul promovării incluziunii sociale.

Conferinţa a început cu luări de cuvânt din partea reprezentanţilor instituţiilor prezente:

Deputatul Andrea Csép a subliniat că dacă se doreşte rezolvarea problemelor sociale, atunci acestea nu trebuie lăsate doar pe seama organizaţiilor neguvernamentale, ci este nevoie de un efort comun din partea tuturor entităţilor, dar şi de schimbarea mentalităţii.

Maria Ciociu, expert în Agenţia Naţională pentru Romi a declarat că este clar că excluziunea socială continuă să fie o provocare atât pentru România, cât şi pentru celelalte state ale Uniunii Europene. Cunoaştem faptul că comunităţile marginalizate, în special comunităţile de romi, se confruntă cu probleme de educaţie precară, lipsa locurilor de muncă, discriminare, de aspect ce duc la o supraaglomerare a locuinţelor. Cunoaştem faptul că unul din doi copii trăieşte în zona de sărăcie relative – potrivit Strategiei de Combatere a Sărăciei. Pentru combaterea fenomenului excluziunii este nevoie mod clar de o conlucrare între autorităţile publice locale şi societatea civilă.

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a arătat în cadrul conferinţei că autorităţile judeţene acordă o importanţă deosebită problemelor sociale şi că o dovadă este alocarea a circa o treime din bugetul judeţului pentru servicii sociale. 

Conferinţa a continuat cu prezentarea rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul proiectului de către Cristina Raţ, Andrada Tobias şi Veres Valér – cercetători ştiinţifici din partea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Acesta a fost urmat de prezentarea metodologiei proiectului de Tonk Gabriella manager proiect şi Adorjáni Júlia, manager de proces a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Zona Metropolitană Cluj, când participanţii au aflat detaliile despre metoda de facilitare comunitară şi instituţională. 

După partea de teorie echipele de intervenţie locală şi coordonatori judeţene au prezentat procesul intervenţiilor locale prin exemple şi experienţele lor. Cele trei echipe au descris procesele, conexiunile între diferite nivele (nivelul local, judeţean şi regional) în cadrul unui discurs panel moderat.

În sfârşit dl. Ludescher László, managerul proiectului a invitat primarii comunelor selectate pentru a prezenta din punctul lor de vedere rezultatele proiectului. Concluzia principală a conferinţei este că munca nu se termină cu încheierea proiectului ci se transformă şi se deschide un capitol nou în cooperare între Caritas Alba Iulia şi autorităţile locale şi judeţene.