United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate

Perioada de implementare: Februarie 2019 – Decembrie 2020

Scopul proiectului:

Sprijinirea luptei împotriva excluziunii sociale a comunităților marginalizate și reducerea inegalităților sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale existente, facilitarea relațiilor interinstituționale în domeniul incluziunii sociale, îmbunătățirea competenței profesionale a specialiștilor care lucrează în acest domeniu și abilitarea comunitățiilor marginalizate prin:

– asigurarea unei platforme profesionale prin intermediul a 2 conferințe profesionale organizate, în care reprezentanții instituțiilor publice, autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale, domeniului academic au posibilitatea de a face schimb de idei și experiență, să dezvolte cunoștințe și să întâlnească abordări inovatoare în munca cu grupurile defavorizate.

– sprijinirea unui număr minim de 15 autorități publice locale, oferind 1 curs de formare în domeniul asistenței sociale, 2 workshopuri și 1 curs de formare în planificarea proiectelor sociale, în scopul promovării cooperării, dialogului profesional și responsabilității în domeniul incluziunii sociale.

– implementarea intervenției sociale începute la Pănet, Zetea, Zăbala, Ojdula luând în considerare aspectele specifice, prioritățile și nevoile fiecărei locații: facilitarea instituțională și comunitară, implementarea Planului local de urgență, dezvoltarea strategiei locale și a portofoliului de

– asigurarea calității intervenției prin sprijinul profesional al echipei de implementare, prin oferirea de întâlniri periodice de supervizie, întâlniri regulate de proiect, 1 curs de formare, 2 vizite de studiu pentru a dezvolta competențele în domeniul incluziunii sociale.

Principalele activități:

 • Organizarea a două conferințe în domeniul incluziunii sociale.
 • Coordonarea rețelelor operaționale județele în domeniul incluziunii sociale.
 • Organizarea unui training cu durată de 16 ore, respectiv a 2 workshopuri pentru specialiștii care lucrează cu membrii comunitățiilor dezavantajate.
 • Organizarea unui training în domeniul planificării proiectelor în domeniul social pentru reprezentanții autoritățiilor publice.
 • Sprijinirea implementării a două proiecte pilot comunitare.
 • Intervenție socială în județul Mureș: activități educaționale și de dezvoltare a competențelor; tabere de vară; activități de grup pentru părinți; Zilele familiei; traininguri pentru cadre didactice; facilitare comunitară și instituțională.
 • Intervenție socială în județul Harghita: facilitare comunitară și instituțională; Ziua Toleranței, activități de grup de prevenție; Zilele familiei; tabere de vară; dezvoltarea unei propuneri pentru actualizarea strategiei sociale și portofoliului de proiect.
 • Intervenție socială în județul Covasna: facilitare comunitară și instituțională; grup de responsabilizare pentru tineri; activități educaționale pentru copii; tabere; Zilele familiei.
 • Curs de formare, vizită de studiu și sesiuni de supervizare pentru echipa de proiect și portofoliului de proiect.

Beneficiari: reprezentanţi şi specialişti ai entităţilor publice, organizaţiilor nonguvernamentale din domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai sectorului privat, ai unor grupuri locale de iniţiativă, membrii comunitățiilor dezavantajate, copii, tineri, familii.

Autoritățile publice locale beneficiare de intervenție socială: Pănet (județul Mureș), Zetea (județul Harghita), Ojdula (județul Covasna), Zăbala (județul Covasna).

Autoritățile publice locale beneficiare de activitățile de rețea:

 • Județul Mureș: Sângeorgiu de Pădure, Sângeorgiu de Mureș, Bălăușeri, Vărgata, Sărățeni.
 • Județul Harghita: Dealu, Odorheiu Secuiesc, Dârjiu, Porumbeni, Satu Mare, Lupeni.
 • Județul Covasna: Ojdula, Belin, Cernat, Hăghig, Brețcu, Vâlcele, Boroșneu Mare, Comandău.

Parteneri în proiect: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.