Vizită de studiu în cadrul programului „Dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru vârstnici”

Între 6-8 aprilie 2016 s-a desfășurat vizita de studiu în cadrul programului programului „Dezvoltarea serviciilor de  îngrijire pentru vârstnici” la Miercurea Ciuc.

În data de 6 aprilie după sosirea participanților a avut loc o discuție liberă cu domnul Péter György, directorul Departamentului Medicală și Socială al Organizației Caritas Alba Iulia, urmat de prezentarea despre aspectelor logistice legate de vizită.

A doua zi participanții au avut posibilitatea de a deplasa pe teren în localități limitrofe împreună cu asistentele medicale / îngrijitoare Caritas pentru a cunoaște modul de furnizare a serviciilor de îngrijire la domiciliu. După prânz au fost clarificate întrebările legate la vizită de studiu pe teren cu doamna András Ildikó, asistent medical șef.

A treia zi participanții vizitei de studiu și colegii Caritas s-au întâlnit cu Dl. Primar Dimény Zoltán și Asistentul social Badiu Ilieana din localitate Brețcu, județul Covasna. Invitații au povestit bunele practici din localitate în care se oferă îngrijire la domiciliu de către Asociația Caritas Alba Iulia de 12 ani.

Participanții în număr de 21 au fost din mai multe județe din sudul țării, precum Vâlcea, Bacău, Buzău, Călărași. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG in România.