Vocea romilor de prin lume

Începând din octombrie 2019, Asociația Caritas Asistență Socială este participant la un parteneriat internațional de evaluare a proiectelor care se ocupă de problematica locuirii a romilor și de îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestora, precum și pentru elaborarea de recomandări de politici bazate pe rezultatele acestei evaluări.

Titlul proiectului: „Romi: Locuire, Oportunități, Mobilizare și Împuternicire”

Prioritatea largă a proiectului R-HOME este de a contribui la lupta împotriva discriminării romirol cu un dublu obiectiv:

  • Reducerea discriminării care afectează romii, cu un accent deosebit pe locuințe, printr-o mai bună înțelegere a problemelor și prin investirea romilor cu instrumente și cunoștințe pentru a-și apăra propriile drepturi
  • Sprijinirea incluziunii romirol în societate prin abilitarea, promovarea și susținerea participării active a acestora, precum și consolidarea capacității și dezvoltarea societății civile rome și pro-rome

Locuirea, una dintre drepturile fundamentale menționate de legislația internațională, a fost identificată ca o problemă cheie a proiectului, deoarece trăirea în condiții inadecvate de locuință în zonele marginalizate duce la probleme grave în alte aspecte ale vieții, cum ar fi educația, ocuparea forței de muncă și sănătatea. În general, condițiile precare de locuire au un impact negativ asupra integrării lor în societate. Activitățile proiectului vizează îmbunătățirea cunoașterii condițiilor de locuire a romirol și a politicilor de locuință referitoare la romii din țările partenere, printr-un punct de vedere teoretic, dar și ascultarea experiențelor și opiniilor romilor.

În urma activităților din proiect au fost realizate cinci reportaje și un documentar video care evidențiază bunele practici care au condus la îmbunătățirea condițiilor de locuire a unor familii de romi.

Cinci interviuri scurte cu cinci romi care trăiesc în diferite state europene:

Întâlnire cu Liliana în Franța

Întâlnire cu László din Ungaria

Întâlnire cu Alex din România

Întâlnire cu Agustìn din Spania

Întâlnire cu Aureo din Italia

Un documentar despre cinci familii de romi, în care personajele vorbesc despre viață, vise, condiții de locuit și de reprezentarea lor:

Subtitrare în limba engleză

Subtitrare în limba franceză

Subtitrare în limba italiană

Subtitrare în limba spaniolă

Subtitrare în limba maghiară

Subtitrare în limba română