Voluntari seniori pentru comunitățile locale!

2012 este Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, anul acesta Fundația „Önkéntes Központ” din Ungaria și Asociația Caritas Alba Iulia din România dorește să atragă atenția asupra celor în vârstă printr-un program de voluntariat senior.

Scopul proiectului este promovarea voluntariatului în rândul celor de peste 50 de ani prin cei 12 voluntari seniori participanți în programul derulat de către cele două acociații. Implementatorii proiectului urmăresc un scop important: ca rolul seniorilor în comunitate, în societate să fie întărit prin programe de voluntariat.
Programul de voluntariat Grundtvig Senior derulat în cadrul Programului Învățare pe tot parcursul vieții al Uniunii Europene înseamnă un stagiu de studiu de trei săptămâni în România și Ungaria.

În primăvara anului 2012 șase voluntari de cetățenie română au oportunitatea de a se familiariza cu sectorul de voluntariat din Ungaria, de a implica în diverse activități de voluntariat din Pecs, Szeged și Zalaegerszeg. În etapa din toamnă 6 voluntari de cetățenie maghiară de peste 50 de ani vor călători în trei orașe din Transilvania să efectueze activități de voluntariat, implicându-se în viața comunității locale. Seniorii vor ajuta în domenii sociale, diferite activități pentru: copii, vârstnici, persoane cu nevoi sociale, oameni cu dizabilități, persoane spitalizate și tabere sau evenimente culturale.
Ca prim pas în derularea proiectului, în data de 2 februarie 2012 a avut loc o întâlnire între cele două organizații partenere la Budapesta, a cărei scop era pregătirea primului stagiu de voluntariat din Ungaria în primăvara anului 2012. În cadrul întâlnirii cele două organizații au avut posibilitatea să se cunoască mai bine, să afle mai multe despre domeniilor lor de activitate.
În urma întâlnirii pregătitoare reprezentanții organizațiilor au schițat responsabilitățiile organizațiilor în cadrul programului de voluntariat Grundtvig Senior. Organizația Caritas Alba Iulia are următoarele responsabilități: recrutare, selecționare, pregătire, transport, comunicare și follow-up . Sarcinile organizației Önkéntes Központ Alapítvány vor fi primirea voluntarilor, pregătirea activitățiilor de voluntariat, activități de timp liber, cazare etc. În urma întâlnirii s-a reușit și redactarea unui program concret, planul de activitate si deadline-uri.

Primul schimb de voluntari va fi efectuat între 22 aprilie 2012 și 13 mai 2012, când seniorii din România vor efectua muncă în folosul comunității timp de trei săptămâni în Ungaria. Sperăm, ca întorcându-se acasă vor împartăși și vor pune în practică experiențele dobândite în Ungaria în folosul comunitățile lor, promovând cultura voluntariatului și în rândul celor de vârstă a treia.

(Tornóczi Zsófia, Bíró Ágota)