Román nyelvtanfolyamon vettek részt a Caritas pedagógusai

A Gyulafehérvári Caritas Hargita Megyei Komplex Gyermekprogramjának munkatársai közül tizenkét pedagógus vett részt a Communitas Alapítvány Ifjúsági Szaktestülete által támogatott román nyelvtanfolyamon. A nyolcalkalmas képzésre Székelyudvarhelyen, a Caritas Kossuth utcai gyűléstermében került sor szeptember 10. és 25. között.

A képzés célja a szervezeten belüli munkavégzés minőségének javítása, a román nyelv helyes használata, az adminisztrációban használt dokumentumok helyes kitöltésének az elsajátítása volt. A képzési anyag a résztvevők román nyelvhasználatának nehézségeihez igazodott, programja az aktív kommunikációra, a helyes nyelvhasználatra, kifejezésekre épült.

A didaktikai anyag három részből tevődött össze. Elsőként a nyelvtani szabályok átismétlésére került sor, majd az igemódok, igeidők helyes használata, az igeragozás, a névelők, főnevek, névmások és melléknevek tartalmazták a képzés anyagát. A képzés utolsó része a pedagógusok által használt mindennapi adminisztrációs dokumentumokkal kapcsolatos kérdések megbeszéléséről szólt.

A gyakorlatorientált módszerekre épült képzés, olyan eszközöket és oktatási segédanyagokat használt, amelyek fejlesztették a pedagógusok nyelvtudását, különös tekintettel az aktív kommunikációt.

A képzés eredménye végsősoron az lenne, hogy a programban dolgozó munkatársak szakmai álláspontjaikat tudják helyesen románul kifejezni, a helyes nyelvi kommunikáció jelenjen meg az adminisztrációs feladataikban, aktívan tudjanak részt venni román nyelvű képzéseken, ami a program minőségi szakmai működését szolgálja. Úgy érezzük, hogy ez a folyamat elindult, viszont még további fejlődéseket igényel.

 

A képzés során az alábbi szakirodalom került felhasználásra:

  1. Daniela Kohn: Manual de limba română ca limbă străină, Ed. Polirom, Buc. 2016
  2. Hedwig Bartolf, Tünde Márta Császár, Kinga Bors: Exerciții comunicative în limba română, cl. a V-a, cl.a VI-a, Ed. Corvin, Deva, 2018.