Rózsafüzér-találkozó a Szent Erzsébet Idősek Otthonában

Második alkalommal került sor a Rózsafüzér-találkozóra a Szent Erzsébet Idősek Otthonában október 22-én. Az esemény főszervezője Scheubeck Szeréna lelkigondozó volt, aki egy éve, hogy az otthon lelkes önkéntese.
Gondja volt mindenre, meghívta a környék papjait, feldíszítette a kápolnát, kis ajándékcsomagot készített minden résztvevő számára, amely egy titkot tartalmazott a szentolvasóból, rózsaszirmokat és egy kövecskét, ami a megmaradás, a kőszikla szimbóluma.
A Szent Erzsébet Otthon rózsafüzér-társulata a munkatársakból 2010. június 29-én alakult, elindítója Kiss Gabriella kolléganő volt. Jelenleg harminchatan vagyunk a társulatba, Az otthon lakóiból is összeállt a társulat Scheubeck Szeréna kezdeményezésére. 

A rózsafüzér-találkozóra, amely mindenki számára nyitott volt, Gyergyószentmiklós és a környező falvak társulati tagjai is eljöttek. A rózsafüzér-imádságot az otthon négy lakója: Buslig Anna, Leventer Irén, Dakó Julianna, Csiki Lőrincz és egy kinti szomszéd néni vezette. A találkozón nemcsak katolikusok, hanem reformátusok és ortodox vallásúak is részt vettek. A reformátusok részéről Hompoth Ági néni mondta el az imát.
Az imádságot követően egy remetei kislány szavalt el egy szép verset, majd dr. Kiss Gabriella köszöntötte az egybegyűlteket. A szentmisét Portik-Hegyi Kelemen főesperes és Mihai Zoltán tisztelendő celebrálta, megtisztelt jelenlétével György Balázs és Korom Imre plébános is. Portik-Hegyi Kelemen főesperes elmélkedésének bevezetőjéből megtudtuk, hogy október 22. Szent II.János Pál pápa emléknap, aki nagy tisztelője volt a Szűzanyának és buzgón imádkozta a rózsafüzért. A Szentlélek mindenkor működik, csodálatos módon vezette a szervezők gondolatait, hogy pontosan ezt a dátumot választották.
A szentmisét egy beteg kolléganőért, az otthon időseiért és a személyzetért ajánlották fel.

Jó volt így együtt imádkozni a Szűzanyához, hogy általa közelebb kerüljünk életünk végső céljához, Jézus Krisztushoz, belőle meríteni erőt a mindennapokhoz.
A szentmise után Szeréna kínálkodással kedveskedett a jelenlevőknek, és a találkozó jókedvű beszélgetéssel zárult.

Márton Erzsébet szociális munkás