Segített segíteni másokon

Mozgással az egészségért – Kinaesthetics képzés beteggondozásban dolgozóknak című projektjével pályázott ez év áprilisában a Gyulafehérvári Caritas az első, Sepsiszentgyörgyön megszervezett Civil Licitre.

A képzés megszervezését számos cég és szervezet támogatta, főtámogatója a Bertis Kft., Berszány Tibor vállalkozó volt, aki nagymértékben hozzájárult a képzés költségének fedezéséhez. A licit során a pályázat 3.000 lej támogatást kapott, a Gyulafehérvári Caritas ezt 1.500 lej önrésszel egészítette ki.

A Gyulafehérvári Caritas jelentős tapasztalattal rendelkezik a kinaesthetics terén, magas szinten képzett trénerekkel. Ezt a tudást sikerült megosztanunk a beteggondozásban dolgozó, fogyatékkal élőkkel foglalkozó, öregotthonokat működtető civil és egyházi szervezetek, valamint intézmények szakemberei számára. A képzés megszervezésére már korábban is kaptunk felkérést, de a képzés költségeire nem volt anyagi keret. A Civil Licit nagyszerű lehetőség volt arra, hogy a képzést mások számára is elérhetővé tegyük.

A pályázat keretében 15, különböző civil szervezetnél dolgozó ápoló vett részt a Sepsiszentgyörgyön megszervezett Kinaesthetics az ápolásban bevezető képzésen. A részvevők a Diakónia Keresztyén Alapítvány, a baróti Laura Ház, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség, a Gondviselés Segélyszervezet, a Román Vöröskereszt Kovászna Megyei Kirendeltsége, valamint a Zathureczky Öregotthon  munkatársai voltak.

A Kinaesthetics abból indul ki, hogy az ápolt személyek tevékenységeiben, pl. felülésben, evésben, felállásban való támogatása akkor hatékony, ha messzemenően igénybe veszi a támogatott meglévő mozgáslehetőségeit, segít megtartani és bővíteni mozgáskompetenciáját. Ezáltal több saját tevékenységet fejlesztenek ki, és hamarabb válnak cselekvővé. Nem tárgyként élik meg magukat, melyet „meghibásodás“ miatt kezelni kell, hanem cselekvő, hatékony részeseivé válnak saját egészségi folyamataiknak.

A Kinaesthetics az ápolásban képzés során a résztvevők megtanulták saját mozgáskompetenciájuk révén az ápoltakat mozgásukban, tanulásukban és egészségfejlődésükben támogatni. Ugyanakkor megtanulták csökkenteni saját szakmai ártalmaik  kockázatát.

A részvevők megtapasztalták és  megismerték a Kinaesthetics fogalmakat és összefüggésbe hozták saját szakmai ápolási és gondozási helyzeteikkel • megtapasztalták az egyéni mozgás minősége, valamint az ápoló és ápolt egészségfejlődésének összefüggését • megtanulták a mindennapi ápolás során figyelmüket egyes fogalomszempontok szerint tudatosan a saját mozgásukra irányítani • első elgondolásokat fogalmaztak meg ápolási, gondozási szaktevékenységükkel kapcsolatosan, az ápoltak önállóságának előmozdítása, valamint saját testi terheléseik csökkentése érdekében.

A módszertan magába foglalta az egyéni tapasztalatot, a mozgásunkon belül érzékelhető különbségek célzott megfigyelését • a partnertapasztalatot • a mozgásunkon belüli különbségek érzékelését más személyekkel történő interakcióink során •  az alkalmazhatóság megtapasztalását •  a szakmai hétköznapok kérdésfelvetéseinek tanulmányozását •  a szakmai hétköznapok önfelelős tanulási folyamatainak megtervezését és kivitelezését • az egyéni tanulási folyamat dokumentálását és kiértékelését.

A trénerek Szőcs Judit és Csiszér Szokol Mária, a Gyulafehévári Caritas Mozgáskompetencia-Fejlesztő Központjának munkatársai voltak.

A bevezető képzés sikeres elvégzése nyomán a résztvevők a Romániai Kinaesthetics Egyesület által kiállított oklevelet kaptak, mely lehetővé teszi számukra a további szakmai fejlődést valamint a Kinaesthetics az ápolásban haladó képzésen való részvételt.

(Hubbes Kinga)

Néhány visszajelzés a képzésen résztvevők részéről:

“Nemcsak az ápoló munkáját könnyíti meg, hanem a beteget is meg tudjuk tanítani mozogni.” (nn)

“Örülök, hogy részt vehettem a képzésen, felfedeztem képességeimet és megkönnyíthetem munkámat.” (nn)

“Segített segíteni másokon. A képzés mindenképpen fölülmúlta elvárásaimat. Sokkal könnyebbek a mindennapok, ha alkalmazom a képzésen tanultakat.” (Blanka)

“Nagyon sokat segített a betegekhez való viszonyulásban, hogy hogyan tudjuk könnyebben mozgatni, felültetni, felállítani anélkül, hogy a beteg fájdalmat érezne és az ápoló is sérülne.” (Hajnal)

Megtanultam, hogy nemcsak azok a lehetőségek vannak a mozgatásra, pelenkázásra, fürdetésre, amit iskolában tanítanak vagy a könyvek írnak, hanem mindenre rengeteg lehetőség van, és én a beteggel együtt kell megtaláljam a megoldást. Jó volt megtapasztalni, hogy mit éreznek a magatehetlen betegek, amikor az ápoló dolgozik velük.” (nn)

“Nagyon fontosnak tartom ennek a szemléletnek alkalmazását az ápolásban.” (Enikő)

“Minden ápolásban dolgozó személy számára szükséges lenne.” (nn)

“Megkönnyíti a munkámat, rávezeti a beteget saját, még használható képességeire.” (Tünde)

“Elhatároztam, hogy az itt tanultakat megmutatom, megmagyarázom olyan embereknek, akiknek fontos a betegápolás, vagy akik hozzátartozóiknak szeretnének segíteni nyújtani.” (Baba)

“A kinaesthetics személet megkönnyíti a munkámat, a gondozást és segítséget nyújt a mindennapjaimban is. “ (nn)

“Új mozgáslehetőségek megtanulásával és felfedezésével hozzájárulhatok az idős emberek mozgékonyságának, mobilitásának megőrzéséhez, fejlesztéséhez.” (Zsóka)

“Úgy tudok segíteni a betegnek, hogy magamat megkímélve és tehermentesítve végzem a dolgomat.” (Judit)

“Ez a képzés egy teljesen új dolog az ápolásban. Sok minden kibontakozott és elérhetővé vált, ami tényleg fontos az ápolásban.” (Irénke)

“A képzés során számos új információval gazdagodtam.” (nn)

“Sokkal minőségibb ápolást nyújthatok a betegeknek. Nagyon jó lenne, ha minél többen elvégeznék ezt a tanfolyamot, mert a régi betegápolási elmélet ellentéte, ugyanakkor sokkal jobb és kíméletesebb mindkét fél számára. “ (nn)

“A képzés alatt rájöttem, hogy jobban kell figyeljek magamra és a betegre is.” (Dalma)