Segítőszolgálati központok a Kis-Küküllő kistérségben

Közösségi segítőszolgálat és otthoni gondozó program a Kis-Küküllő térségében

Maros Megyei Tanácsának Szociális és Gyerekvédelmi Igazgatósága és a Gyulafehérvári Caritas Marosvásárhelyi Kirendeltsége közösségi segítőszolgálatot és otthoni gondozó programot indított a Kis-Küküllő térségében. „Otthoni szociális szolgáltatások megyei hálózatának kiterjesztése a közösségi segítségnyújtás vidéki környezetben való megszervezése által” című programot 80 százalékban az Európai Unió támogatja Phare-alapokból, és célja a rászorultak életkörülményeinek javítása főleg alaphigiéniai és egészségügyi szempontból. A 2007. január és 2008. július között zajló program összértéke 190.500 euró.
 A program keretében felújították a gyulakutai, erdőszentgyörgyi és szovátai központokat, ahonnan az otthoni gondozást és közösségi segítségnyújtást irányítják, kiszolgálják a helyiek mellett a balavásári, véckei, havadi, makfalvi és kibédi igénylőket is. Az újonnan berendezett központok átadására 2008. március 10-én került sor.

Eddig 406 személy szociális és alap-egészségügyi helyzetét mérték fel, és több mint háromszáz, többnyire idős személy részesül otthoni gondozásban, illetve háztartási segítségnyújtásban. A központok szociális munkásai a nehéz helyzetben lévőket szaktanácsadással látják el, különféle közösségi programok szervezésével segítik, és jogi, adminisztratív kérdésekben is támogatják – ezt a szolgáltatást további 300 személy igényeli. A központokból az otthoni ápoláshoz szükséges egészségügyi segédeszközök kölcsönözhetők.