Segítség ott, ahol szükség van rá

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megye több településén tevékenykedik a nélkülözőkért, az idősekért, a fogyatékkal élőkért, a helyi közösségekért, összetett szociális gondozást és egyéb tevékenységeket kínál minden korosztály számára, vidéken és városan egyaránt. Főbb tevékenységei közé tartozik az otthoni betegápolás, korai nevelés és fejlesztés a legkisebbeknek, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, fogyatékkal élők foglalkoztatása, konzultációs programok szenvedélybetegeknek, idősgondozás otthonokban és nappali foglalkoztatókban, romaintegrációs tevékenységek, önkéntesség, vidékfejlesztés és falugondnokság. Az előző évekhez hasonlóan, Hargita Megye Tanácsa 2022-ben is támogatta a Caritas programjait, több nyertes pályázat által, melynek jelentős részét a Megyei Tanács alintézménye, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság finanszírozza.

A Gyulafehérvári Caritas egyik legmeghatározóbb tevékenysége az otthoni beteggondozói szolgálat, mely Hargita megye több mint hatvan településén biztosít egészségügyi alap- és szakápolást, valamint háztartási segítséget az arra igényt tartóknak. Az otthoni gondozói program célja egészségügyi alapápolás és szociális gondozás biztosítása, az egészségi állapot megtartása, helyreállítása, illetve javítása az ágyhoz, házhoz kötött idős, beteg emberek számára. A Segítség házhoz megy elnevezésű projekt által, melynek támogatási értéke 540 000 lej, 106 Caritas alkalmazott 2922 idős, beteg személy otthonában összesen 276 557 alapszolgáltatást végzett. Ezek mind csak számok, amelyek mögött ott vannak a segítségre, ápolásra szoruló idős személyek. Vannak betegek, akiket évet óta ápolnak, vannak betegek, akik ideiglenesen, rövid ideig szorulnak ápolásra, vannak, akiket csak a Caritas munkatársai látogatnak meg. A gondozott betegek és ápolóik között valódi bizalmi kapcsolatok jönnek létre, sok esetben az elmúlás pillanatában sem engedik el egymás kezét.

A falugondnoki szolgálatok fenntartását és működtetését idén 37 160 lejjel támogatta a Hargita Megyei Tanács. A Segítség a közösségben elnevezésű nyertes pályázat által 147 személy részesül komplex segítségnyújtásban, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az elszigetelt településeken, a központtól távol eső településrészeken élő közösségek életének elfogadhatóbbá tételéhez, az életminőség javításához. A célcsoport Farkaspallón, Székelypálfalván, Güdüctelepen, Tölgyeshez tartozó Hágótőn, Récefalván, Péntekpatakán, Gyergyóalfaluban és Gyergyóújfaluban élők, elsősorban idősek, sérültek, szociális szempontból hátrányos helyzetben élők, valamint az alapvető szociális szolgáltatásokhoz és közinformációkhoz nem jutó személyek, családok. A négy munkatárs, közel 30 000 levezetett kilométer által, 6927 látogatást tett, hogy segítséget nyújtsanak a következőkben: kórházba, orvosi rendelőkbe való eljutás, bevásárlás, alap egészségügyi ellátás, gyógyszerek beszerzése, formanyomtatványok kitöltése, számlák kifizetése, háztartásbeli segítség.

A Hargita Megyei Tanácstól kapott támogatás lényeges, mert sok az olyan idős, aki gyenge anyagi helyzetben van, és a finanszírozásnak köszönhetően ezeket az időseket jobban el tudják látni, ugyanakkor a falugondnokság működésében is lényeges, mert a támogatás nélkül ennyi helyen nem tudna működni a szolgáltatás.