Márton Áron szociális központ, Gyergyószentmiklós

Gyergyószék településein lakó gyerekek szolgálatában állnak a Márton Áron szociális központ szakemberei, korai fejlesztést, gyógytornát, gyógypedagógiai fejlesztést, mentálhigiénés beszélgetést ajánlva fel. A prevenciót tartja szem előtt a szakembergárda, az időben felismert rendellenességek korrigálásával előzve meg a mozgáskorlátozottságot, támogatva a szellemi épséget – mindezt a szülők munkatársaként valósítva meg.

E komplex lehetőség 2009-től létezik, ekkor szegődött a caritasosokhoz az Esély Alapítvány tevékenysége Esély-programként gyógytornát kínálva, a fogyatékkal élők elfogadásáért számos rendezvényt szervezve. Így lett közismert a 2006 óta minden évben sorra kerülő Esély-bál vagy a 2019-ben indított Csiky-kerti séta, ahol a mássággal élők mindennapjaiból kaphatunk ízelítőt.

A Márton Áron központban egyéni és csoportos fejlesztésre van lehetőség, a gyógytornász mellett a gyógypedagógus értelmi, szociális készségek és kompetenciák fejlődését segíti. A központ erőssége a kommunikáció- és mozgáskompetencia-fejlesztés a gyerekek számára, a szülők pedig mentálhigiénés alkalmakra, támogatócsoportba járhatnak, lelkinapokon vehetnek részt.

Szocializációs csoport alakul, mely eszközként a zenét használva segíti a kapcsolatteremtést. A tervek között szerepel az is, hogy azok a gyerekek, akiknek szükséges a fejlesztés, minél korábban jussanak el a Márton Áron központban dolgozó szakemberekhez. A gyermek otthonába rendszeresen járni csak rendkívüli esetben tud a segítő. A család része a fejlesztésnek, a gyógypedagógus otthonában is meglátogathatja a fogyatékkal élőt nevelőket, és együtt keresnek arra lehetőséget, hogy a környezet és életvitel átrendezése segítse a fejlődést.

A partnerségekre továbbra is van nyitottság, a Márton Áron központ meghívottjai olyan szakemberek, akik a fejlesztés bizonyos szegmenseiben lehetnek segítségükre. Figyelmet fordítanak arra, hogy a hátrányos helyzetű, peremre szorult családokban nevelkedő fogyatékkal élők is esélyt kapjanak egy jobb életre. Kapcsolatot építenek ki alternatív oktatást-nevelést nyújtó intézményekkel is, hogy a gyerek fejlődése érdekében a szülőnek a legjobb variánst ajánlhassák.

Elérhetőség:

Gyergyószentmiklós – Márton Áron Szociális Központ
Márton Áron utca 22. szám, 535500, Hargita megye
Kapcsolattartó: Kassay Noémi, gyógypedagógus
0735 735 172, [email protected]