Szent Ágoston nappali foglalkoztatóközpont, Csíkszereda

„2008. július 10-én a Gyulafehérvári Caritas megnyitja a csíkszeredai Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központot.  A központ, amelynek a csíkszeredai Szent Ágoston plébániatemplom ad helyet, 18–35 év közötti, fogyatékkal élő fiatalok számára nyújt nappali foglalkozási lehetőséget naponta 8–16 óra között. A központ célja, hogy az iskolából kikerült mozgáskorlátozott, értelmi vagy érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok kimozdulhassanak otthonaikból és közösségben tölthessék hétköznapjaikat, amely többszörösen is hiánypótló intézmény Csíkszeredában. A Foglalkoztató hét fiatallal és három munkatárssal kezdte meg működését” – olvasható a Caritas „történelemkönyvében”.

A felnőtt fogyatékkal élők központját az igény szülte: 17–18 évesként a fiatalok kikerültek a speciális iskolából, és nem volt, ahol befogadták, támogatták volna, hogy a megszerzett készségeket és tudást el ne felejtsék, társaságban lehessenek. Így jött létre a fejlesztőközpont: szülők kezdeményezésére, támogatók segítségével. A fennmaradása is szükségszerű, hiszen a fiatalok szülei egyre idősebbek, az ő tehermentesítésükben, a különleges bánásmódot igénylők napi foglalkoztatásában nagy segítség a Caritas szolgáltatása.

2020-ban huszonhat bejáróval működött a központ, e szám gyakran változik, hiszen van, aki egészségi állapota miatt marad ki, van, akinek a szállítását vidékről nem tudják tovább vállalni hozzátartozói. Előfordult az évek során olyan is, hogy valaki nem tudott beilleszkedni, ugyanakkor az sem ritka, hogy az újonnan érkezett egyből megszereti a helyet.

A több mint egy évtizedes tapasztalat megerősítette a szakembereket abban, hogy a központ az a hely kell legyen, ahol a fiatal hasznosan tölti az időt közösségben, kortársai körében. Nem az írásra, olvasásra fektetik a hangsúlyt, hanem az élményszerzésre, a hétköznapok ünneplésére. Itt megtartják az autizmus és Down-szindróma világnapját, születésnapokat ünnepelnek, szépségversenyt és tehetségkutatót tartanak, lovasterápián és kutyaasszisztált tevékenységen vesznek részt, évente tábort tartanak. Gyakran fogadnak vendégeket a központban, és rendszeresen járnak strandra, parkba, cukrászdába, hogy a fogyatékkal élők ne csodabogarak legyenek a lakosság körében, hanem a közösség ismert és kedvelt tagjai.

A szülők számára is nyitott a központ ajtaja, számukra lelki- és tematikus napokat szerveznek rendszeresen, illetve gyakran kerül sor tapasztalatcserére szülő és nevelő között, hogy az igény felmérésével a legjobb irányba lehessen a fiatalt terelgetni.

A Szent Ágoston nappali központ szakemberei nem áltatják azzal a fogyatékkal élőt, hogy a munkaerőpiacon a helye teljes állásban, de keresik annak lehetőségét, hogy képességeihez mérten bizonyos feladatokat elvégezzen, amelyért honorárium is jár. Évente több vásárt szervez a Szent Ágoston nappali központ, melyen a fiatalok által készített dekoratív és használati tárgyak képezik a kínálatot. Az eladásból származó összeg egy részére fogyóanyagot vásárolnak, a többit az alkotók kapják meg dicséretként, ösztönzés gyanánt. A cél az, hogy a fiatalok esélyt kapjanak más munkák elvégzésére és abból jövedelemszerzésre is. Így vállalkozásokkal együttműködve tervezik, hogy egy-egy fiatal, felügyelet mellett, napi egy-két órában munkát vállal például éttermi felszolgálásban, turkálóban ruhahajtogatásban… A cél az önállóságra nevelés és társas kapcsolatok kialakítása, hogy a fogyatékkal élő felnőttként, bár segítséggel, de boldogulni tudjon ebben a világban.

Elérhetőség:

Csíkszereda – Szent Ágoston nappali központ
Szent Ágoston tér 1-4. szám, 530193, Hargita megye
Kapcsolattartó: Bálint Lajos Lóránt
0753 056 939, [email protected]