Szent Ágoston Nappali Foglalkoztatóközpont

A Szent Ágoston Nappali Foglalkoztatóközpontot sérüléssel élő gyermekek és fiatalok számára hoztuk létre 2008-ban. Az intézmény többszörösen is hiánypótló Csíkszeredában, hiszen ezek a fiatalok egy nappali foglalkoztató hiányában elszigetelődnek a társadalomtól, megszakad az egyéni fejlődési lehetőségük. Szakszerű foglalkoztatással viszont megtaníthatóak egyszerűbb szakmák elvégzésére, amivel nemcsak védett műhelyben dolgozhatnak, hanem lehetőségük adódik a különböző intézményeknél, kereskedelmi társaságoknál való elhelyezkedésre is. A foglalkoztató ugyanakkor fontos szerepet vállal a sérüléssel élőket gondozó családok tehermentesítésében is. Intézményünkben jelenleg két csoport működik.

Az autizmussal elő fiataljaink autista specifikus fejlesztésben részesülnek. A fejlesztői és nevelői feladatokat gyógypedagógusok, segédpedagógusok, egy szociális munkás, egy gyógytornász és egy németországi önkéntes látja el. A zeneterápiás foglalkoztatásokat önkéntes zenetanárnő tartja.

Terápiák:
 • gyógytorna;
 • játékterápia;
 • zeneterápia (színes kotta módszer);
 • munkaterápia;
 • művészetterápia.
 
Céljaink:
 • a fogyatékkal élők ellátása;
 • önálló életvitelre való nevelés;
 • képességek fejlesztése és szinten tartása;
 • közösségi élet biztosítása, szocializálás;
 • fogyatékkal élőket nevelő családok támogatása;
 • életkornak és képességeknek megfelelő életvitel;
 • társadalmi esélyegyenlőség;
 • szakembereink továbbképzése.           
 
Célcsoport:
 • sérüléssel élő gyermekek és fiatalok;
 • fogyatékkal élőket nevelő családok. 
 
Foglalkozások:
 • csoportos fejlesztés: kognitív képességek fejlesztése;
 • életviteli tevékenységek: kül- és beltéri takarítás, mosogatás, asztalterítés, uzsonna előkészítése, öltözés, tisztálkodás, bevásárlás, pénzkezelés;
 • kézműves foglalkozások: varrás, gyöngyfűzés, képeslapkészítés, kötés, gipszöntés, ünnepi dísztárgyak készítése;
 • szabadidős tevékenységek: séta, zene- és táncterápia, festés, társas játékok, közszállítás igénybevétele. 

A rendszeres programok mellett a fiatalok több kiránduláson, szabadidős programon, zenei fesztiválon, önállósodást elősegítő táborban vehetnek részt.