Diódi Szent Ghelasie családtípusú gyermekotthon

A diódi, Fehér megyei Szent Ghelasie gyermekotthon célja a családi környezethez hasonló körülmények biztosítása a környékről származó, nehéz sorsú gyermekek, fiatalok számára, valamint felkészítésük a családba való reintegrációra. Az otthonban élő gyermekek és fiatalok olyan hátrányos helyzetű, rendszerint alacsony vagy jövedelem nélküli családból származnak, akik valamilyen okból kifolyólag nem képesek normális körülményeket biztosítani gyermekük egészséges fejlődésének.

Szolgáltatásaink:

  • gondozási tevékenységek: étkeztetés, szállás biztosítása, egészségügyi felügyelet;
  • nevelési tevékenységek: a viselkedési és kommunikációs képességek fejlesztése, pszicho-szociális fejlesztések, az egészséges életszemlélet népszerűsítése, segítségnyújtás az iskolai feladatok megoldásában.
  • egészségügyi tevékenységek: a gyermekek egészségi állapotának a felügyelete, nevelési tevékenységek egy egészséges életmód kialakítása érdekében, elsősegély-tréningek;
  • tanácsadási tevékenységek: önállóságra való nevelés, tanácsadás a családi életre való felkészítés terén, pályaválasztási tanácsadás;
  • szabadidős tevékenységek.

Elérhetőség:

Diód – Szent Ghelasie családtípusú gyermekotthon
Fő út 47. szám, 517745, Fehér megye
Telefonszám: 0258 848 205
Kapcsolattartó: Cristea Mihaela, központvezető
0740 142 547, [email protected]