Fiatalok a változásért – mentorprogram

Célok
A projekt célja a fiatalokat érdeklő kérdések, témák feldolgozása csoportos és egyéni foglalkozásokon. Célkitűzéseink között szerepel: a fiatalok szakmaismeretének gyarapítása, amely hozzásegíti őket az adottságaiknak leginkább megfelelő pálya kiválasztásához; önmaguk és egymás megismerése; kreativitásuk és készségeik fejlesztése különböző művészeti tevékenységek segítségével.

Egy másik célunk az ifjúsági közösségek megerősítése és érzékenyítése. Olyan folyamatokat szeretnénk kezdeményezni és megvalósítani, amelyek az együttműködést és egymás elfogadását ösztönzik. Mindezt közös produkciók kidolgozásával és bemutatásával szeretnénk elérni.

Célcsoport
14–20 év közötti szakiskolás és líceumista fiatalokkal dolgozunk csoportos és egyéni mentorálási tevékenységek mentén.

Időtartam: 2023.05.01. – 2024.12.31.

Helyszínek és kapcsolat:
Székelyudvarhely
Bekő Fóri Zenkő, ifjúsági mentor: 0735 526 928, [email protected]
Gyergyószentmiklós
Sârbu Noémi, ifjúsági mentor: 0737 067 947, [email protected]
Marosvásárhely
Bojoievschi Éva, ifjúsági mentor: 0754 601 947, [email protected]

Programkoordinátor

Füzi Imola: 0744 335 272, [email protected]

A projekt részletes leírása >>>

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.