Nappali foglalkoztatóközpontok

Elsődleges célunk a gyermekek védelmének érdekében létrejött szolgáltatások biztosítása, az iskolakerülés és -elhagyás megelőzése a következő tevékenységek által: gondozói, oktatási, rekreációs-szocializációs, tanácsadási, iskolai és szakmai orientációs tevékenységek, a független élethez szükséges készségek fejlesztésének biztosítása gyerekek számára, emellett támogatási, oktatási, tanácsadási tevékenységek szülők, jogi képviselők, illetve olyan személyek számára, akik gyerekeket gondoznak.

A nappali központokban nyújtott szolgáltatások a szülők kötelezettségeit és fellelősségét, a tanügyi intézmények által nyújtott szolgáltatásokat és más szolgáltatók nevelési törekvéseket egészítik ki, a gyerekek egyéni szociális-családi igényeinek megfelelően.

A központok tevékenységeinek operatív céljai: 

 1. A gyermekek szociális készségeinek és képességeinek fejlesztése;
 2. Az általános iskola elvégzéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése;
 3. Az alapkészségek fejlesztése, segítség a házi feladatokban, korrepetálás;
 4. Az egészséges életmódhoz szükséges egészségügyi és higiéniai készségek és képességek fejlesztése;
 5. A diákok egyéni és személyre szabott fejlesztése;
 6. Tanácsadási tevékenységek, az önálló élethez szükséges készségek fejlesztése, iskolai és szakmai orientációs tevékenységek, rekreációs-szocializációs tevékenységek biztosítása a gyerekek számára;
 7. Támogatás, oktatás, tanácsadás szülők és családok számára.

A tevékenységek munkafolyamatai:

 1. Személyre szabott intervenciós program kidolgozása és rendszeres újraértékelése;
 2. A gyerekek mindennapi programjának kidolgozása a korukra és személyes igényeikra szabottan;
 3. Nevelési tevékenységek;
 4. Rekreációs és szocializációs tevékenységek;
 5. Iskolai és szakmai orientáció, pszichológiai tanácsadás;
 6. Tanácsadás és támogatás szülők számára.

A Központban levő gyerekek egyéni és személyre szabott fejlesztésének érdekében – a fenn említett tevékenységekkel párhuzamosan – a különleges igényű gyerekek (pl. akiknél számottevő különbségek mutatkoznak a fejlődésben) a hét során pszichológus/pszichopedagógus által tartott egyéni tevékenységeken vesznek majd részt.

Ugyanígy a pszichológus, illetve a szociális munkás támogatást és tanácsadást biztosít a szülők számáraa problémák jellegétől, az igénytől és a szakemberek javaslatától függően.

Évente legalább egyszer a szülők oktatását megcélzó programokat szervezünk Iskola szülőknek névvel, melynek programját a jelenlegi törvények alapján, illetve a közösségben beazonosított igényeknek megfelelően dolgozzuk ki.

Az általános célkitűzés csak a program integrált jellegét figyelembe véve lehet megvalósítható. Így a program egyik alappillérét szolgálja a gyerekek családjával való állandó közreműködés, mely a szociális munkás feladata: terepen való munka, a gyerekek jelenlétéért vállalt felelősség, a szülők tájékoztatása és bevonása a gyermek integrált fejlődésének folyamatába.

Az iskolai év során szervezett kiegészítő tevékenységek:

 1. Kirándulás;
 2. Családi Nap szervezése – félévente egyszer;
 3. Különböző jelentős naptári események megünneplése;
 4. A helyi civil szervezetekkel való együttműködés és a gyerekek bevonása a tevékenységébe;
 5. Az EVS önkéntesei által szervezett tevékenységek.