Budvári nappali foglalkoztató központ, Székelyudvarhely

A nappali nözpont célcsoportját a hátrányos helyzetben élő, iskolai nehézségekkel küzdő, 6-18 év közötti gyermekek és szüleik képezik. Célunk a tanulás szükségességének tudatosítása, az analfabetizmus csökkentése a roma közösségben, az iskolaelhagyások csökkentése, az egészséges életmód kialakítása, az iskoláskorú gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, iskola iránti motiváció növelése, az iskolakerülés és elhagyás megelőzése a következő tevékenységek által: oktatási, rekreációs-szocializációs, tanácsadási, iskolai és szakmai orientációs tevékenységek, a független élethez szükséges készségek fejlesztésének biztosítása. Tevékenységeink során a gyermekek egyéni, személyre szabott fejlesztése van középpontban, a szociális készségeik és képességeik fejlesztése, a házi feladatokban való segítségnyújtás, korrepetálás.

Az eltérő szocializációból fakadó nehézségek, a szülők alacsony iskolázottsága, az analfabetizmus gyakran okai a roma gyermekek iskolai sikertelenségének, kudarcainak. Elsődleges célkitűzésünk támogatni a székelyudvarhelyi roma diákoknak az iskolai oktatási tevékenységekbe való bekapcsolódását, megelőzve – vagy legalábbis mérsékelve – a diákok körében tapasztalható iskolaelhagyást.

A gyermekek fejlődése és a központ tevékenységeinek céljai eléréséhez fontosnak tartjuk a szülők, törvényes képviselőkkel való kapcsolat kialakítását, bevonásukat a különböző programokba. A központ eddigi működését tekintve jellemző, hogy a gyermek szülei keresik fel a központot, hogy gyermekeik is részt vehessenek a központban zajló tevékenységeken.

Elérhetőség:

Székelyudvarhely – Budvári nappali foglalkoztató központ
Budvár utca 43. szám, 5365600, Hargita megye
Kapcsolattartó: Bodó Csilla, intézményegység-vezető
0751 175 724, [email protected]