Erdőszentgyörgyi nappali foglalkoztató központ

Szociálisan hátrányos helyzetű kisiskolás gyermekek és családjaik számára nyújtunk olyan egyéni és csoportos szolgáltatásokat, mint: tanácsadás, kompetenciafejlesztés, korrepetálás, szabadidős tevékenységek, nyári tábor stb. Szolgáltatásaink célja a hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésének elősegítése, részképességeik és szociális készségeik fejlesztése, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzése.

A 6-14 év közötti gyerekeknek szóló tevékenységeinken való részvétel során fejlődik a gyerek figyelmi és koncentrációs képessége, logikus gondolkodása, tanulási képessége, tanulási motivációja, problémamegoldó képessége, kézügyessége, finommotorikája, kreativitása, szóbősége, esztétikai érzéke, verbális és non-verbális kommunikációja, szocio-emocionális képessége, érzelmi kompetenciája, indulatkezelése, emellett az olyan szociális kompetenciái, mint az együttműködés, tisztelet, egymásra figyelés.

Elérhetőség:

Erdőszentgyörgy – nappali foglalkoztató központ
Nicolae Bălcescu utca 13. szám, 547535, Maros megye
Kapcsolattartó: Kertesi Timea, programvezető
0723 594 171, [email protected]