Közösségi szociális szolgáltatások fiataloknak Marosvásárhelyen

A szolgáltatás célja, hogy a fiatalok egyenlő eséllyel részesülhessenek minőségi oktatásban, és nagyobb arányban vállaljanak munkát. Az erre irányuló beavatkozás két nagy síkon történik: az oktatás és a munkaerőpiac terén.

A szolgáltatás célcsoportját azon gyerekek és 12–35 év közötti fiatalok képezik, akik nehéz szociális- és gazdasági környezetből származnak vagy munkanélküliek.

Az oktatás terén az a cél, hogy minél magasabban képzett, munkavállalásra alkalmas személyek lépjenek a továbbtanulás útjára vagy a munkaerőpiacra. A szolgáltatást nyújtó mentorok mindezt olyan szakmai eszközökkel érik el, mint a karrier-tanácsadás, a motiváció megtalálása és megtartása, finom- és erőskészségek alakítása, az iskolaelhagyás szélén álló vagy az iskolából kiesett fiatalok visszasegítése az oktatási rendszerbe, támogatásuk a tanulásban, az iskolaelhagyás megelőzésére irányuló tevékenységek, mentorálás, azaz: segítés, kísérés, tanácsadás, útmutatás az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában, kapcsolatok létesítése cégvezetők és munkakereső fiatalok között. A szolgáltatás kiterjed az oktatási rendszerben dolgozó pedagógusokra is. Számukra a program továbbképzőket és tanácsadást biztosít, így a szolgáltatást nyújtó mentorokkal közösen munkálkodhatnak a fiatalok kellő ideig tartó minőségi oktatásán.

A munkaerőpiac terén a szolgáltatást nyújtó mentorok célkitűzése, hogy szoros együttműködést alakítsanak ki a helyi munkáltatókkal, megerősítsék őket motivációjukban és elhatározásukban, miszerint érdemes olyan munkaerővel gazdagítani meglévő alkalmazottaik körét, akik új oktatási elvek és eszközök mentén fejlesztették képességeiket.

Szociális szolgáltatások, amelyeket biztosítunk:
-nehéz szociális helyzetű fiatalok tájékoztatása a munkaerőpiac lehetőségeiről, tanácsadás és beszélgetés karrierválasztásról, álláskeresésről, munkavállalásról;
-iskolán kívüli, oktató jellegű foglalkozások, amelyek a személyes készségek fejlesztését célozzák egy önálló életvitel kialakítása érdekében;
-segítségnyújtás a munkába álláshoz a mentorálás program keretében;
-a mentorált fiatal személyes kísérése, nyomon követése a szociális elszigetelődés megelőzése és leküzdése érdekében;
-segítségnyújtás személyazonosító dokumentumok kérvényezésében;
-a nyilvánosság tájékoztatása, érzékenyítése a szociális kirekesztést és kirekesztettséget illetően, a veszélyek tudatosítása.

Szakemberek:

Cím:
Caritas Ház, Marosvásárhely, Mărăști utca 36. szám, Maros megye