Őrkői nappali foglalkoztató központ, Sepsiszentgyörgy

Az őrkői központba járó csoportok olyan kis- és középiskolások, akik szegény sorból származnak, tanulási nehézségekkel küszködnek és elszigetelt közösségekben élnek. Szüleik írni-olvasni nem tudó személyek, akik képtelenek megfelelő segítséget nyújtani gyerekük iskolai feladataik elvégzésében. Így ezek a gyerekek külső segítség nélkül gyakran kirekesztettnek érzik magukat, károsul az önbecsülésük és az énképük, lassan lemorzsolódnak az iskolai tevekénységekből és iskolaelhagyókká válnak egy életre szóló hátrányt halmozva fel ezzel.

A központ csapata teljes tevékenységével, az élet minden megnyilvánulásával nevel, melynek során kiemelt feladatunk a gyerekek személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása. Munkaközösségünk alapfeladatának tekinti a készségek, képességek, a kompetencia területek fejlesztését. Fontos célunk, feladatunk az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra ösztönzés, a magatartás és viselkedéskultúra alakítása a mindennapokban, önálló tanulási szokások megalapozása, a szabadidő hasznos eltöltése, az önismeret fejlesztése, az énkép korrekciója. Munkánk során kiemelt figyelmet szentelünk a gyerek személyiségének fejlődésére, a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztésre, a társadalmilag érzékeny, nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítására.

A központ csapata a május-októberi periódusban komplex gyerekprogramokat és szociális szolgáltatások nyújt terepen, kiscsoportokban az ellátott gyerekek illetve családjaik számára.

  1. Segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, az iskolaidőszakban: Előzetes egyeztetés után az oktatókkal, segítünk a gyerekeknek egyéni szinten az (otthon)tanulási nehézségek áthidalásában és a tanulási folytonosság biztosításában.
  2. Családlátogatással egybekötött hétre leosztott gyerekfoglalkozások: A gyerekeket hetente látogatják a munkatársak a biztonsági távolságot és védőfelszerelést használva. A látogatás alkalmával a gyerekek hétre leosztott apró feladatokat – foglalkozásokat kapnak kézhez az elvégzéshez szükséges eszközökkel együtt, melyeket a munkatársak átbeszélnek velük és a szülőkkel.
  3. Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások központon belül a nyári vakációs időszakban: Programjainkon keresztül gondolkodásmódot, logikát, finom motorikát, szépérzéket, ritmusérzéket, kitartást, önbizalomerősítést, szociális érzékenységet, egymásra figyelést, csoportszellemet fejlesztünk, keresve és segítve ezek által a gyerekek egyéni tehetségének a kibontakozását és társadalmi beilleszkedését.
  4. Pszichológiai asszisztencia: Egyéni és kiscsoportos pszichológiai konzultációk szolgáltatása a problémák enyhítése és segítése céljából és tanácsadás biztosítása a szülők számára problémák jellegétől, igénytől és a szakemberek javaslatától függően.
  5. Családsegítés: Szolgáltatásainkon keresztül erősítjük és támogatjuk az ellátottjaink családjait a méltóságteljes, kiegyensúlyozott életvezetésben, gyerekek családból való kiemelésének megelőzése, gyerekjólét követése és biztosítása céljából.

Elérhetőség:

Sepsiszentgyörgy – Közösségi ház
Tavasz utca, 520050, Kovászna megye
Kapcsolattartó: Bokor Zsuzsa
0734 888 422, zsuzsa.bokor@caritas-ab.ro