Ozsdolai nappali foglalkoztató központ

Az Ozsdolai Nappali Foglalkoztató Központba járó csoportok olyan kis- és középiskolások, akik szegény sorból származnak, tanulási nehézségekkel küszködnek és elszigetelt közösségekben élnek. Szüleik többségében írni-olvasni nem tudó személyek, akik képtelenek megfelelő segítséget nyújtani gyerekük iskolai feladataik elvégzésében. Így ezek a gyerekek külső segítség nélkül gyakran kirekesztettnek érzik magukat, károsul az önbecsülésük és az énképük, lassan lemorzsolódnak az iskolai tevekénységekből és iskolaelhagyókká válnak egy életre szóló hátrányt halmozva fel ezzel.

A központ csapata teljes tevékenységével, az élet minden megnyilvánulásával nevel, melynek során kiemelt feladatunk a gyerekek személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása. Munkaközösségünk alapfeladatának tekinti a készségek, képességek, a kompetencia területek fejlesztését. Fontos célunk, feladatunk az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra ösztönzés, a magatartás és viselkedéskultúra alakítása a mindennapokban, önálló tanulási szokások megalapozása, a szabadidő hasznos eltöltése, az önismeret fejlesztése, az énkép korrekciója. Nevelőmunkánkban kiemelt fontosságúként kezeljük a gyerek személyiségének fejlődését, a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmilag érzékeny, nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását.

A központ csapata komplex gyerekprogramokat és szociális szolgáltatások nyújt a központ keretén belül, melyek az alábbi fő pillérekre épülnek:

  1. Segítségnyújtás a házi feladatok elkészítésében, iskola felzárkóztató tevékenységek és délutáni gyerekfelügyelet az iskolaidőszakban: előzetes egyeztetés után az oktatókkal, segítünk a gyerekeknek egyéni szinten az (otthon)tanulási nehézségek áthidalásában és a tanulási folytonosság biztosításában.
  2. Egyéni és csoportos fejlesztőfoglalkozások: programjainkon keresztül gondolkodásmódot, logikát, finom motorikát, szépérzéket, ritmusérzéket, kitartást, önbizalomerősítést, szociális érzékenységet, egymásra figyelést, csoportszellemet fejlesztünk, keresve és segítve ezek által a gyerekek egyéni tehetségének a kibontakozását és társadalmi beilleszkedését.
  3. Rekreatív és szabadidős foglalkozások, nappali nyári táborok
  4. Pszichológiai asszisztencia: egyéni és kiscsoportos pszichológiai konzultációk szolgáltatása a problémák enyhítése és segítése céljából, támogatás és tanácsadás biztosítása a szülők számára problémák jellegétől, igénytől és a szakemberek javaslatától függően.
  5. Szocio-edukatív szolgáltatások:
  • SOLE foglalkozás/ART SOLE: a módszer a modern technológia, az internet segítségével megvalósuló tanulás, a csoportmunkára és az együttműködésre helyezve a hangsúlyt. A gyermekek 4-5 fős csoportokba oszlanak, rendelkezésükre áll laptop internethez való hozzáféréssel, emellett flipchart, papír, színes ceruzák, markerek, színes papír, stb. A pedagógus megfogalmazza a nagy kérdést, a gyerekek dokumentálódnak, majd a csoporttal közösen elkészítenek egy előadást a témáról. A modern pedagógia, ez az innovatív tanítási technika fejleszti a gyerekek kooperációs készségét, segítséget nyújt maguk és társuk képességeinek, érdeklődési köreinek megismerésére, egymás hibáinak, másságának elfogadására.
  • Superar zenei egyéni, csoportos foglalkozások: a Superar szocio-muzikális zeneművészeti program azért jött létre, hogy a zenével legyőzzük korlátjainkat, önmagunkat felülmúljuk és megtapasztaljuk a közös sikert. A Superar Zeneművészeti Program egy nemzetközi, közösségi zeneoktatásra épülő zenepedagógiai és művészeti program, célja, hogy minden gyermek, szociális hátterétől és zenei készségeitől függetlenül megtapasztalja a mindennapos közös muzsikálás személyiségformáló és közösségépítő hatását.
  • Alkotó, kreatív, kézműves tevékenységek: ezek egyéb fejlesztő tevékenységek, online és fizikai térben is végezhetők: találós kérdések, rejtvényfeladatok, szójátékok, kvíz, guess my drawing, stb.
  • Közösségformáló tevékenységek, melynek eredményei a központon túlmutatnak és hatással vannak az egész ozsdolai községre. A központ szakemberei ezen programon belül bátorítják és bíztatják a diákokat arra, hogy közösen gondolkodjanak és tegyenek valamit a közösségükért, a környezetükért. A gyerekcsoportok kitalálnak és megterveznek egy-egy projektet, ami reális és kivitelezhető számukra. A projekt célja segíteni akár egy célcsoporton vagy javítani egy állapoton, saját környezetökön. Fontos az, hogy a kitűzött cél olyan probléma megoldására vagy enyhítésére szolgáljon, amiben a gyerekek, diákok vagy a fiatalok érintettek. A projekt kivitelezése bármilyen formát ölthet, a központ pedig külső forrásteremtésen keresztül korlátolt anyagi hátteret biztosít a projekt számára.

Elérhetőség:

Ozsdola – nappali foglalkoztató központ
Nagyág utca, 254 szám, 527125, Kovászna megye
Kapcsolattartó: Földi Mária
0727 769 882, [email protected]