Székelykövesdi nappali központ

A nappali központunk helyszínét egy Maros megyei település, Székelykövesd (Mezőpanit község) biztosítja, ahol a közös munkát helyi intézmények, a megyei szociális ügyekért felelős állami szervek, valamint külföldi partnerek bevonásával, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkóztatása érdekében végezzük.

A szolgáltatási csomag, amelyet a helyi közösség számára biztosítunk, a következő támpillérekre fókuszál: tájékoztatás, tanácsadás, oktatás, szabadidős tevékenységek és szocializáció, valamint étkeztetés. Ezen belül az intézményben zajló tevékenységeket két jelentős irányvonal határozza meg: az egyéni és a csoport foglalkozások. A személyre szabott alkalmak alapkészség-fejlesztést (olvasás, írás, számolás) és egyéni tanácsadást jelentenek a gyermek és a szülő számára. A csoportos találkozók készség-, személyiségfejlesztő és prevenciós foglalkozásokat (pályaorientáció, egészséges életmód, szexuális nevelés, az online felületek helyes használata) tartalmaznak.

Elérhetőség:

Székelykövesd – Nappali foglalkoztató központ
46. szám, 547452, Mezőpanit község, Maros megye
Kapcsolattartó: Kovács István, intézményvezető
0724 900 712, [email protected]