Sepsiszentgyörgyi Tanácsadói és Támogatói Központ Családoknak

A központ csapata teljes tevékenységével, az élet minden megnyilvánulásával nevel, melynek során kiemelt feladatunk a gyerekek személyiségének minél teljesebb kibontakoztatása, a családok megsegítése. Munkaközösségünk alapfeladatának tekinti a készségek, képességek, a kompetencia területek fejlesztését. Fontos célunk, feladatunk az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra ösztönzés, a magatartás és viselkedéskultúra alakítása a mindennapokban, önálló tanulási szokások megalapozása, a szabadidő hasznos eltöltése, az önismeret fejlesztése, az énkép korrekciója. Nevelőmunkánkban kiemelt fontosságúként kezeljük a gyerek személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket, a szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmilag érzékeny, nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyerek képességének, tehetségének sokoldalú kibontakoztatása, a felelős gondolkodás, szociális érzékenység áll.

A központ csapata a május-októberi periódusban komplex gyerekprogramokat és szociális szolgáltatások nyújt terepen és kiscsoportokban az ellátott gyerekek illetve családjaik számára.

  1. Családsegítés: szolgáltatásainkon keresztül erősítjük és támogatjuk a krízis helyzetbe jutott családokat, gyerekeiket egyedül nevelő szülőket, izolált csoportokat, közösségeket a méltóságteljes, kiegyensúlyozott életvezetésben (erőforrások feltárása, egyéni és közösségi értékek felismerése, problémák megoldásának segítése), gyerekek családból való kiemelésének megelőzése, gyerekjólét követése és biztosítása céljából.
  2. Családlátogatással egybekötött hétre leosztott gyerekfoglalkozások: a gyerekeket hetente látogatják a munkatársak a biztonsági távolságot és védőfelszerelést használva. A látogatás alkalmával a gyerekek hétre leosztott apró feladatokat – foglalkozásokat kapnak kézhez az elvégzéshez szükséges eszközökkel együtt, melyeket a munkatársak átbeszélnek velük és a szülőkkel.
  3. Kiscsoportos fejlesztő foglalkozások központon kívül a nyári vakációs időszakban: programjainkon keresztül gondolkodásmódot, önkifejezést, kommunikációt, finom motorikát, szépérzéket, ritmusérzéket, kitartást, önbizalomerősítést, szociális érzékenységet, egymásra figyelést, csoportszellemet fejlesztünk, keresve és segítve ezek által a gyerekek egyéni tehetségének a kibontakozását és társadalmi beilleszkedését.
  4. Pszichológiai asszisztencia: egyéni és kiscsoportos pszichológiai konzultációk szolgáltatása a problémák enyhítése és segítése céljából, támogatás és tanácsadás biztosítása a szülők számára problémák jellegétől, igénytől és a szakemberek javaslatától függően.

Elérhetőség:
Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca, 11. szám, Kovászna meye, 520055

Kapcsolattartó személy:
Csutka Melinda
0733 009 652, [email protected]