Közösségi szociális szolgáltatások időseknek

A mentálhigienés csoportfoglalkozásokat az időskor pszichológiai sajátosságait ismerő szakemberek tartják. A heti csoporttevékenység célja életviteli támogatást nyújtani az időseknél megjelenő nehézségek feldolgozásában, új érdeklődés, szabadidő-eltöltés kialakításában, a mindennapi életfeladatok ellátásához szükséges készségek megerősítésében, valamint a kapcsolatok megerősítése, az elmagányosodás és szociális kirekesztettség megelőzése.

Elérhetőség:

Erdőszentgyörgy, Gyulakuta, Marosszentgyörgy, Szentdemeter
Szigyártó Adrienn, pszichológus
0734 888 417, [email protected]
Cosma István, pszichológus
0734 888 421, [email protected]

Gyergyószentmiklós
Péter Róbert, szociális munkás
0732 830 153, [email protected]

Székelyudvarhely
Bálint Tünde, szociálpedagógus
0735 735 178, [email protected]
Sándor István, szociális munkás
0752 780 461, [email protected]

Csíkszereda
Pintyó Erika, szociális munkás
0726 379 236, [email protected]