Közösségi szociális szolgáltatások időseknek

A mentálhigienés csoportfoglalkozásokat az időskor pszichológiai sajátosságait ismerő szakemberek tartják. A heti csoporttevékenység célja életviteli támogatást nyújtani az időseknél megjelenő nehézségek feldolgozásában, új érdeklődés, szabadidő-eltöltés kialakításában, a mindennapi életfeladatok ellátásához szükséges készségek megerősítésében, valamint a kapcsolatok megerősítése, az elmagányosodás és szociális kirekesztettség megelőzése.