Szent Erzsébet Öregotthon, Gyergyószentmiklós

A gyergyószentmiklósi öregotthon legfontosabb célkitűzése egy olyan összetett, emberbarát ellátás nyújtása, amely a mindennapi gondozást az idős ember szükségleteihez igazítja a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt. Biztonságos öregkort szeretnénk biztosítani azok számára, akik egyedül nem képesek megküzdeni az idős kor terheivel. Az otthon munkatársai szakmai hozzáértéssel, szeretettel és empátiával segítenek a rászoruló idős embereknek a napi gondjaik megoldásában, hogy az otthon lakói, az időskorral járó problémáik ellenére, megőrizhessék emberi méltóságukat.

Szolgáltatásaink:
Intézményünk az otthonban lakók részére a törvényi előírásoknak megfelelő teljes körű ellátást biztosítja: lakhatás, napi háromszori étkezés, egészségügyi ellátás, ápolási, gondozási feladatok ellátása, a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása, mentális gondozás, az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatása, a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás.