Integrációs program romáknak

A romák több szempontból is hátrányos helyzetű népcsoportként definiálhatóak, akiket a társadalom rutinszerűen megbélyegez. A romákkal szembeni negatív jellegű viszonyulásmód az iskolában, a munkahelyen, vagy akár a közigazgatásban is jelen van.

Támogatásuk során szem előtt tartjuk szükségleteiket és az erőforrásaikra próbálunk alapozni. Roma embertársainknak szüksége van arra, hogy megerősítsük őket a személyes erejükben való hitben, valamint segítsük identitásuk megtalálását és felvállalását úgy, hogy közben beilleszkedjenek a helyi és regionális közösségekbe, kultúrába.

A romákkal való munkában megtapasztalhattuk, hogy bizony vannak köztük olyan emberek, akik tanulás által és a munkapiacon való elhelyezkedés révén szeretnének kitörni abból a nyomorból, amelyben élnek. Az előttük álló út azonban tele van akadályokkal, amely a célba érés bizonytalanságát sugallja. Fontosnak érezzük segíteni őket a továbbhaladásban, megfelelő irányvonalat, támogatást biztosítva, hogy a felmerülő akadályokkal megküzdjenek, és így a társadalom egyenértékű tagjaivá váljanak.

A Gyulafehérvári Caritas Roma integrációs programjának elérhetőségei:

Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye, Kós Károly utca 11., telefonszám: 2067-315.457

Székelyudvarhely, Hargita megye, Budvár utca 43., telefonszám: 0735-735.157

Marosszentgyörgy, Maros megye, Tófalvi út 1., telefonszám: 0724-322.909.