Önálló életre való felkészülést elősegítő központ

Célunk a sepsiszentgyörgyi roma fiatalok önálló életre való felkészítése, lehetővé tenni számukra, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket és éljenek azokkal a lehetőségekkel, melyek a felelősségteljes, kiegyensúlyozott egészséges élethez szükségesek. Emellett fejlesztjük a fiatalok önismeretét, önmenedzselési, kapcsolatteremtési, kommunikációs képességeit. Segítjük szakmai elköteleződésüket, az oktatási és/vagy szakmai képzések rendszerébe való visszajuttatásukat, vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket.

Szolgáltatásaink:

  • csoporttevékenységek szervezése;
  • iskolai korrepetálás;
  • szabadidős tevékenységek;
  • egyéni esetmunka.