Caritas Önkéntes Tábor

Több kéz többet húz – ez a mottó szerepelt 2011-ben annak a 100 önkéntesnek a pólóján, akik egy héten keresztül több, mint 3000 munkaórát dolgoztak a gyergyóditrói közösség javára. A júliusban megszervezett WorkCamp jellegű tábor rendkívüliségét az újdonságából nyerte. A többségében fiatal önkéntesek változatos programmal gazdagították a falubeliek életét: a gyerekeknek vakációs programot, a sérülteknek színes foglalkozásokat szerveztek. Ugyanakkor naponta több munkaponton is kétkezi munkájuk által szépítették a községet. Így került felújításra a vasútállomás, a piaccsarnok, épült a jégpálya, megújult több kerítés, volt patakmeder- és temetőtakarítás, forrásépítés és -tisztítás, valamint idősek számára háztáji segítségnyújtás is. Munka után a személyes találkozások kaptak teret, ahol az önkéntesek elhivatott szakemberekkel, családosokkal, szerzetesekkel beszélgethettek életről, munkáról, hivatásról. Az esték a közösen töltött időkről beszéltek, a mókáról, közös játékokról, táncról.

A gyergyóditrói önkormányzat egy pályázat által nyerte el a lehetőséget, hogy egy héten keresztül jó hangulatban, összefogással az ő községükben folyjon a közösségépítő és fizikai munka.

Szavakban nehéz elmondani, mit nyújtott számomra a tábor, mivel amellett, hogy betekintést nyerhettem az önkéntes munka különböző formáiba, az értékrendem is szilárdabb lett. Nemcsak a segítség fogalma íródott át bennem, hanem a sérüléssel élő emberekhez való viszonyulásom is. Rájöttem arra, hogy boldog embernek kell lennem. (Tamás, 18 éves)

Egy kis cserkész-házikó bekerítése jutott aznapra nekem. Kimentünk a helyszínre, hamar felvettük a ritmust, nagyon szépen összedolgozott a csapat. Elégedetten mentünk vissza a faluba a jól megérdemelt ebédért. Az ebédlő előtt hatalmas tömeg és mindenki arról áradozott, hogy mit csinált. (Emil, 24 éves)