Sikeres Őrangyal tábor

A Gyulafehérvári Caritas, a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság és a Szent Gellért Alapítvány közös alapítású Őrangyal programja idén is megszervezte, immár hetedik alkalommal nyári táborát.

Az Őrangyal program célja az egyazon vidéken, településen élő fogyatékkal élő fiatalok, gyerekek, felnőttek és egészséges társaik között egy elfogadó, megtartó közösség létrehozása és ápolása, játékos és élmény-dús foglalkozásokba csomagolva.

Az Őrangyal tábor résztvevői hűséges Őrangyal programosok, mintegy jutalomként a szorgalmukért egy új helyen ízlelhették meg az év közben kialakuló közösség gyümölcseit. Résztvevőink Hargita megye különböző településeiről érkeztek, Kászonaltízből, Csíkszentdomokosről, Csíkszenttamásról, Gyímesfelsőlokról, Székelyudvarhelyről, Csíkszentsimonból, Csíkszeredából, Lövétéről, Alfaluból, Tekerőpatakról, Farkaslakáról. A különböző települések résztvevőinek találkozásával nemcsak a vidéki közösség formálódik, hanem a nagy Őrangyal család is.

A tábornak és a 121 fős seregnek Homoród-fürdő adott helyet, június 24 és 28 között.

Az idei tábor a teremtett világ témakörére épült. A kézműves foglalkozások, staféta játékok, kincskeresés, lovaglás, kirándulás, szülőcsoport, tábortűz és a szentmise a teremtés hét napját járták végig kezdve a világosság teremtésével, a vizek, növények, égitestek, vízi és szárazföldi állatokon keresztül egészen az ember teremtéséig és a pihenésig.

És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. (1Ter 1,31) Ez a mottó visszhangzott a homoródi hegyeken és a választott tábori himnusz, a Ki teremtette ezt a világot című dal. Reméljük, hogy a táborlakók ennek a gondolatnak a mély megtapasztalásával tértek haza és szórják majd otthon is e gondolat magvait a környezetükben.

Az idei tábor abban is különleges, hogy külön részlegeként zajlott a Csend tábor, amelyben olyan gyerekek és szüleik, testvéreik vettek részt, akiknek valamilyen mértékben gond van a hallásával.

A kultúránk a verbalitásra, a nyelvi kifejezésre, a beszédre, helyezi a hangsúlyt, ezért azoknak a gyerekeknek, akiknek valamilyen mértékben sérült a hallásuk és beszédprodukciós képességük, nehéz beilleszkedniük és önmagukat kifejezniük ebben a hétköznapi környezetben. A táborban olyan önkifejezési eszközökkel ismerkedhettek meg a gyerekeket, amelyek nem alapvetően a beszédre épülnek. Bolgár Brigitta kolozsvári szakember a jelnyelv alapjait tanította a résztvevőknek, a szülőket meg szakmai tanácsokkal segítette a különleges nevelési igényű gyerekeik megértésében.

Zenepedagógiai tapasztalatok bizonyítják, hogy az aktív zenélés remek lehetőséget teremt az önkifejezésre, egyszerre fejleszti a mozgást és a beszédkészséget, gazdagítja az érzelmi életet. Az UIlwilla módszer révén a Csend-tábor lakói is megismerkedhettek a zenélés örömével.

A gyerekekkel három korcsoportra osztva foglalkoztak Simó Márta, zenepedagógus és a Gyulafehérvári Caritas szakemberei. Míg a 2-3 éveseket a mondókák ritmusvilágába ringatták el, addig az 5-9 évesek és a 10-14 évesek a színes kották révén ismerkedtek a zenélés örömeivel. Ugyanakkor a különböző pantomim és személyiségfejlesztő játékok révén igyekeztünk a nonverbális kommunikációjukat is fejleszteni. De volt lovaglás, szülőknek szülőcsoport-foglalkozások, tábortűz,” Ki mit tud?” verseny és esti buli is.

A tábor anyagi hátterét igazi összefogással sikerült biztosítani. A Gyulafehérvári Caritas és a Hargita Megye Tanácsának támogatását a Székelyudvarhelyi Városi Tanács, a Communitas Alapítvány és a Hargita megyei Sport és Ifjúsági igazgatóság segítsége egészítette ki. Az One Impex szállítási vállalat az utazásunkat segítette. Köszönet érte minden támogatónknak, hiszen a 121 táborlakó mosolygós, örömteli napjai nélkülük nem valósulhattak volna meg.

Az ötnapos tábor zárásakor valamennyien a viszontlátás reményével köszöntünk el egymástól, hisz a közös tanulás, táborozás, meghitt beszélgetések öröme igazi szeretet-hálóval köt már bennünket össze.

(Demeter Zsuzsa, Antal Karola, Szász Emese)